Interesserte besøkende på messen fra Kristiansand kommune i fjor.

Full klaff for VA-Messene

Første stopp for VA-Messene var Kristiansand, der store grupper av folk fra kommunene i regionen så sin besøkelsestid. Tilstrømningen av entreprenører og rådgivere tiltok også ut over dagen. VA-Norge er dermed oppe og går for fullt etter pandemien.

0

Munnbindene var borte for godt og smilene satt løst i Sørlandets Travpark da VA-Messene med et velfylt utvalg av utstillere kunne ta imot et vell av besøkende.

Arrangørene Ida Hodt, Bjarne Haugland og Bjørg Elise Alstad fra VA/VVP produsentene

Messen var lagt opp som en sirkel der man i god travsportånd kunne gå rundene inntil man hadde fått anledning til å se og ta på alt det fine som var stilt ut, og naturligvis hatt en prat med alle man ønsket når anledningen bød seg på forøvrig travle utstillinger.

Det var tydelig mye vennskap å spore både på tvers av standene og mellom folk fra flere av sørlandskommunene, noe som bekrefter det tidligere inntrykket av VA-Norge: En stor familie av fagfolk som etterspør og utvikler nye løsninger.

– Dette er både en regional kortreist messe der kommunenes folk og rådgivere fra regionen kan ta og føle på ting og treffe sine faste kontakter, det har vært en tørketid for menneskelig kontakt, personlig kontakt er ofte en forutsetning for godt samarbeid og innovasjon. Samtidig som det er en nasjonal messe for bransjen til å vise fram nye løsninger. Det er også en liten signingsferd for oss, det er godt å komme ut igjen og lytte og lære, sa en engasjert Bjarne Haugland, som sammen med Ida Hodt og Bjørg Elise Alstad ønsket de besøkende velkommen.

Arnstein Holthe er fornøyd med messen og har forventninger til en ny versjon av Gemini Portal

Messen bar preg av å være pulserende og aktiv med mye folk godt inne på standene, der det tydelig foregikk faglige samtaler med leverandørene omkring produktene som var stilt ut.

– Vi ser jo at de besøkende har engasjement og stiller spørsmål. De som kommer hit er jo enten brukere eller planleggere, og begge er absolutte målgrupper for leverandørene. Nær sagt alle som kommer hit er beslutningstakere, enten på et praktisk eller et teoretisk plan. Vi hører praten gå rundt å prøve nye løsninger og diskutere produkter, forteller Haugland, som er fornøyd med tilstrømningen av besøkende.

– Vi har i år lagt vekt på å tilby både frokost, lunch og middag, sånn at de besøkende kan være effektive. Vi vet at det jobbes for fullt der ute, og vi er på vegne av utstillerne takknemlige for at de besøkende tar turen innom, sier Haugland.

Ivan Rosenborg og Thomas Jørgensen er tilfreds  med å være ute blant folk igjen.

En som tydelig ga uttrykk for at han var tilfreds med besøk og respons var Ivan Rosenborg fra Krohne, som umiddelbart fikk støtte fra Norsk Vanns representant og foredragsholder Thomas Jørgensen, som hadde tatt seg tid til en runde i en pause mellom sine foredrag.

– Det er godt og komme ut og treffe kjentfolk igjen og at Norsk Vann er til stede er et positivt innslag, det er med og samler bevisstheten vår. Vi skal presentere produktene våre, men alt vi gjør skal være en del av en helhet til samfunnsnytte, sa Rosenborg.

Ingvill Marie Ydse, salgsingeniør ved avdeling Vestland hos Grundfos viser Booster anlegg

– Norsk Vann skal peke på behov, samle erfaringer, hjelpe kommunene til å lykkes og spre kunnskap til bransjen, men vi må ikke glemme at gode leverandører med stadig bedre teknologi, er de som til syvende og sist gjør at det hele fungerer og henger sammen, dette er veldig lærerikt for meg å være med på understreket Thomas Jørgensen, som i sitt foredrag gikk grundig gjennom status for VA-Norge, presenterte Norsk Vanns ambisjoner og ulike perspektiver for hvordan framtidens mål og krav skal oppfylles.

– Det er mye som skal løses framover, det er etterslep, behov for kompetanse og investeringer, så spørsmålet blir om politikerne gir kommunene de mulighetene de trenger, det er som kjent et strengt regime med selvkost, og lite muligheter for innovasjon og utvikling, her håper vi at kommunene skal få bedre armslag, sier Jørgensen.

SupaMaxi ventiler med påmontert rørstuss

Flere av utstillerne kunne melde at aktiviteten de siste årene har vært noe dempet av covid-situasjonen. Å få til nye prosjekter der rådgivere og entreprenører har hatt behov for å møtes ser ut til å ha vært hemmet.

– Vi ser at en del prosjekter og planer har delvis vært satt litt på vent, men nå satser vi på at kommunene skal realisere flere av sine prosjekter. Pandemien har ikke vært hemmet i samme grad av prosjektering, så vi har forventninger til at det løsner nå, fortalte Martin Rud ved AVK. En løsning det var stor interesse for på messa var SupaMaxi ventiler med påmontert rørstusser i PE, klare til å sveises eller muffes til rør.

Alexander Hummelshøj viser batteridrevet aktuator som styres med nettbrett f.eks.

Hos Innva har man også gode forventninger til tidene som kommer, og Aleksander Hummelshøj kunne vise fram en ventil med batteridrevet aktuator, som med GSM modul gjør det mulig å regulere vannstrømmen også på steder der det ikke er strøm tilgjengelig.
– Batteriet kan lades og holder minst et år av gangen. Å kunne regulere vannstrømmen i forbindelse med reservoarer og perifere installasjoner uten strøm representerer en forenkling og en stor kostnadsbesparelse, sa Hummelshøj, som også presenterte en serie nye brannhydranter for tuneller.

Robert Osvaldsen hos Uponor kunne meddele at det var godt med besøk, og kunne fortelle at man stadig setter nye rekorder innen rørdimensjoner, særlig i forbindelse med kulverter og overvann/vassdrag. Petter Basteson, som gjennom firma Eco-Solution tilbyr Uponors minirenseanlegg snakket varmt om serien av kompakte og montasjevennlige SBR anlegg, som det tar en halv time å sette i gang etter at anlegget er gravd og rørstussene er satt på plass.

Petter Basteson og Bjørn Sømhovd med ny kum og renseanlegg i bakgrunn.

– Med flat bunn er anlegget lavtbyggende og trenger minimalt med gravedyp. Vi snakker om godt under to meter, noe som sparer kostnader og er en fordel der det er grunnfjell eller andre hindringer. Med trådløs varsling inn til huset vil man til enhver tid vite om anlegger fungerer og om det er på tide med slamtømming, understreket Basteson, som trakk sammenligningen med den nye spillvannskummen Axesso som også har flat bunn, og er blitt populær blant gravemannskaper og som forøvrig passer til IQ-rørserien.

Thomas Blankevoort og Anders Gustavsson hos Ulefos er godt fornøyd med besøket.

På Grundfos stand var det entusiasme å spore etter at man har hatt et gjennombrudd med Booster pumpestasjon for spillvann. I løpet av kort tid skal man leverer seks pumpestasjoner til Bergen, hvorav en er Booster.
– Det skjer mye i Bergen og vi gleder oss til å komme i gang med prosjektet forteller Ingvill Marie Ydse, salgsingeniør ved avdeling Vestland.

Vidar Fjeld og Tobias Antonsen hos GPA kunne fortelle at det har vært stor interesse for hele spekteret av løsninger, og at tilbakeslagsventiler mot overvann og oversvømming er noe som etterspørres jevnt og trutt. Imidlertid har det denne gang vært stor interesse for en mini fettutskiller, som kommer i to deler.

Vidar Fjeld og Tobias Antonsen hos GPA med en fettutskiller mellom seg.

– Ofte er det trangt om plassen på moderne kjøkken og restauranter, og det å få på plass en rimelig fettutskiller er ikke lett. Denne kommer delt i to og har dessuten en smart spylefunksjon som gjør at den blir skikkelig tømt når tankbilen kommer. Den har også tilvalg med en ny sonar som måler fettlagets tykkelse, slik at man kan få et varsel før fettet rømmer eller bli så massivt at det blir en utfordring. Vi vet mange kommuner har strammet inn oppfølging av fettutskillere, og at man risikerer å få et ekstra gebyr dersom man slipper ut over grensene. Vi håper flere ser fordelen med å få på plass en god fettutskiller, forteller Fjeld.

Innen bruk av gategods og særlig kumlokk har de to stødige produsentene lenge etterlyst god praksis hos entreprenører og kommuner når de gjelder miljøsertifisering. Det importeres en god del støpejern fra det fjerne østen, der CO2 avtrykket er kjempestore.
– Det er kommuner som har tatt dette alvorlig og vi ser med forventning fram til at flere skal sette ord i handling når deg gjelder grønne kvaliteter i forbindelse med innkjøp, sier Thomas Blankevoort, som sammen med Anders Gustavsson hos Ulefos opplever god respons under messen.

Geir Kåre Kroken og Harald Gusfre hos Furnes

Hos Furnes har man de samme forventningene til at flere skal ta miljøkvalitetene med i vurderingen.
– Når kommunenen stiller krav til kvalitet kunne det i stor grad stilles de samme krav til entreprenørene som bygger VA-systemer, der er jo anlegg som kommunene overtar, og da er det rimelig at det stilles samme krav også til disse. Vi ser forøvrig at mange etterspør kvalitet på de meste trafikkerte stedene, meddeler Geir Kåre Kroken, som sammen med Harald Gusfre synes det er alle tiders å være ute blant nye og gamle kunder.

Glenn Paalshus

– Overvann og smarte løsninger har vært hovedtema på vår stand, forteller Vidar Handal hos Norsk Wavin, som har inntrykk av at gjenbruk av overvann ser ut til å bli stadig mer aktuelt. I takt med økende priser på drikkevann ser stadig fler etter smarte og bærekraftige løsninger for å høste og lagre overvann og bruke det til grønne områder. I dette bilder har Q-Biq systemet ved flere anledninger blitt utstyrt med tett plastduk omkring, slik at man kan hente tilbake vannet fra fordrøynngssystemet til f.eks. vanning. 

– Vi merker at Treetank, som er en kassett som gir trærne bedre pust gjennom rotsystemene under bakken har fått mange spørsmål og henvendelser under messen, det ser jeg på mine leads, sier Glenn Paalshuus til VANytt.

Blant de andre utstillerne kunne Volue melde om stor interesse, og at man er i ferd med å lansere Gemini Portal +, som er et enda kraftigere verktøy for VA-etatene. Gemini Portal+ ble satt i produksjon for første kunde tirsdag 8.mars. Blant annet åpner det for grundigere analyse av tilstand i anleggene, og man kan sette inn målrettet innsats innen fornyelse og vedlikehold.
– Vi har jo et svært godt grep om VA-markedet fra før og ser med forventing mot lanseringen videre, sier Arnstein Holthe.

Eivind Hurlen og Brynjar Salamonsen hos Focus Software

En annen leverandør av programvare som har vært i bransjen i mange år er Focus Software, som leverer velkjente Vardak, som er blitt et kjent og kjært program blant annet innen bygging av kummer. Med det nyere CAT VA har man lagt plan og profil til program-mappen, ikke minst for de som tegne større anlegg, og med Civil 3D har man et komplett tilbud til alle som er involvert i design og utforming av VA-systemer.
– Vi ser at 3D er på vei inn i tegnerommet mange steder og med de to programmene CAT VA og Civil 3D er mulighetene store, og programmene er dessuten åpne gjennom GML standard mot andre systemer, vi ser også stadig flere tar i bruk digitale flater under arbeid, det er den veien det går, forteller Eivind Hurlen og Brynjar Salamonsen hos Focus Software.

I disse tre neste byen kommer VA Messene, tidligere kjent som VA Tour: 

  • Bergen, Grieghallen 10.mars 
  • Oslo, Telenor Arena 15.mars 
  • Trondheim, Tapperiet Dahls 17.marsSeminarene er helt gratis og det kreves ingen spesiell påmelding bortsett fra registrering til messen her: www.vamessene.no