Første stadium av slamdannelse under vannrensing er flokkulering, her fra et anlegg for rensing av drikkevann.

Skal avvanne slam ved frysetørking

Et svensk firma har utviklet en ny avvannings- og tørkemetode for slam basert på frysetørking. Løsningene og teknologien blir presentert på Aquatech-messen i Amsterdam i neste uke.

0

Gjennom en kontrollert prosess med frysing, tining og tørking, skal man med en ny metode kunne oppnå til 95% TS-nivåer med relativt lavt energiforbruk, ifølge en pressemelding fra produsenten Elajo.

Teknologien skal kunne fungere på de fleste typer slam, alt fra slam i kloakkrenseanlegg til papirfabrikker. Det fungerer også på biogasslam og slam fra mat- og matindustrien. Det skal fungere godt med eller uten polymer i slammet og kan brukes på avvannet eller ikke avvannet slam.

– Det er egentlig ingen begrensninger. Mange av dagens metoder krever at polymer tilsettes i prosessen. Denne fungerer helt uten polymerer eller kjemikalier, noe som gjør sluttproduktet mer miljøvennlig. Metoden fungerer selv om slammet skulle inneholde polymer. Vi har under utviklingsarbeidet har hatt et veldig verdifullt samarbeid med personalet ved vannanlegget i Oskarshamn, noe som har vært til stor fordel for prosjektet, sier Stefan Ekstrand, administrerende direktør i konsernets nystartede selskap Elajo Technology Solutions AB til VANytt.

Teknologien er basert på luftkjøling fra en kontinuerlig frysekompressor under omrøring. Ettersom det er en lav temperatur prosess, trenger den ifølge Elajo bare en tidel av energien sammenlignet med konvensjonelle tørkemetoder og fjerner risikoen for støveksplosjoner.

– Slammet tørkes til en tørrhetsgrad på mellom 30 og over 95 prosent, avhengig av hva som er ønskelig. Et tørrere produkt er enklere å bruke dersom man vil trekke ut fosfor til gjødsel. Tørrere produkter reduserer naturligvis også transportkostnadene, sier Stefan Ekstrand til VANytt.

Med støtte fra svenske myndigheter er teknologien testet og testet i drift ved Oxelösunds renseanlegg. Under pilotstudien ble slam fra renseanlegget i Oxelösund tørket. Flere piloter ble utført i løpet av våren og sommeren med slam fra biogassanlegg, matindustrien og tørking av cellulose fra papirfabrikker.

– Alle resultatene taler for seg selv. Et slam som hadde en tørrhetsgrad på 2 prosent ved starten, klarte vi å tørke direkte til over 95 prosent. Vi skal presenterer løsningen  for første gang på vannmessen Aquatech i Amsterdam i neste uke, sier Ekstrand til VANytt.

Tørking av slam har i lengre tid vært brukt i blant annet i Norrbotten med naturlig kulde i vintersesongen. I et enkelt opplegg kan det oppnås omtrent 30 prosent TS-innhold ved mindre renseanlegg der volumene ikke er for store.

– Siden frysetørking ikke er en hygienisering er det naturlig å hygienisere slammet etter tørking, sier Stefan Ekstrand, administrerende direktør i konsernets nystartede selskap Elajo Technology Solutions AB til VANytt.

VANytt vil følge opp saken videre.