Rensing av avløpsvann med biolegemer er en av flere metoder

Konsulent ansetter professor fra forskningen

Wolfgang Uhl er prof.doc.ing innen renseteknikk og har over 30 års erfaring med forskning og konsulentvirksomhet innenfor vannfaget. I NIVA har han ledet avdelingen for Systems Engineering and Technology hvor han også har publisert en rekke vitenskapelige artikler. Han er også professor II ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU.

0

Wolfgang Uhl går fra stillingen som forskningsleder i NIVA til COWI. Han skal jobbe for å knytte Aquateam COWIs forskning enda tettere sammen med det ledende renseteknikk- og vannprosessmiljøet i selskapet. Wolfgang Uhl starter i COWI 1.november.

– Jeg har lenge jobbet med forskning og gjennom det bidratt til å skape de nye innovative løsningene innenfor renseteknikk, drift og vedlikehold av distribusjonssystemer og integrert vannresursforvaltning. Men som forsker kan det ofte bli litt avstand til det praktiske, det som faktisk skjer i felt. I COWI skal jeg jobbe med å koble disse to sammen. COWI har et eget forskningsselskap, Aquateam COWI, og jeg skal jobbe med å koble deres forskningsprosjekter til faktiske vann- og avløpsrenseprosjekter i industri- og prosessavdelingen. Jeg ser stort frem til å sette i gang med arbeidet hos en arbeidsgiver som har en svært god posisjon i markedet, sier Uhl.

Wolfgang Uhl skal jobbe med å knytte forskning enda tettere til industri- og prosessprosjektene i COWI. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim

Nasjonale utfordringer krever innovasjon

Norsk vanninfrastruktur er for lengst gått ut på dato. RIF-rapporten State of the Nation avdekket et hakesleppende vedlikeholdsetterslep på 1450 milliarder norske kroner. Økte krav til leveringssikkerhet og beredskap har skapt frykt for bøtelegging dersom reservevannforsyninger ikke er på plass. I tillegg har klima- og temperaturendringer gitt betydelig alge- og humusfremvekst. Det har ført til at det som tidligere var fullgode vannverk ikke lenger er gode nok – og vannet forblir brunt når det kommer ut krana.

– Det er påfallende at det i Norge ikke er like mange rensetrinn som i andre land. Det vanlige mange steder er 4-5 rensetrinn, mens det i Norge vanligvis er 1-2 rensetrinn. Vi har historisk vært veldig trygge på at Norge har rent og godt drikkevann, og ikke investert nok i hverken infrastruktur eller rensing, sier Uhl.

Skal knytte forskning og rådgiving tettere sammen

I dag er COWIs prosess-, vann- og avløpsmiljø blant de største i landet. De består av rundt 250 ansatte i tillegg til COWIs datterselskap Aquateam COWI som består av 10 ansatte som jobber med forskning innen vann- og miljøsektoren.

– Gjennom Aquateam COWI har vi mulighet til å koble deres forskningsprosjekter til våre faktiske vann- og avløpsrenseprosjekter i industri- og prosessavdelingen. Dette gjør det mulig å sette de nyeste teknologiene til livs gjennom avanserte piloter, og de nyeste innovasjonene i sektoren kan komme raskere ut i markedet. Her vil Wolfgang spille en stor rolle. Han skal jobbe med å knytte forskningen enda tettere til prosjektene våre. Vi gleder oss til å få ham med på laget, sier Jonny Edvartsen, Vice President i Industri og prosess.