Montering av lufteventil på isolert rør.

Rekordlang fullisolert vannforsyning uten kummer til Skjomendalen

Til sammen legges mer enn syv kilometer med ny isolert vannforsyning, som består av  rør, isolerte ventiler og isolerte servicepunkter. Innbyggerne i dalen får oppgradert vannforsyningen, som tilpasses kalde vintre og legges etter lokale forhold.

0

Frostfri vannforsyning er blitt stadig mer vanlig i bruk, siden det både skåner terreng, reduserer behovet for graving og dermed også anleggskostnadene, da særlig ved krevende grunnforhold.

I vakre Skjomendalen innenfor fjordarmen Skjomen i Ofotfjorden ved Narvik legges det som kan være verdensrekord i isolert vannforsyning. Til sammen er det snakk om syv og enn halv kilometer med isolerte vannrør, med isolerte ventiler og isolerte servicepunkter.

– I forbindelse med at de gamle vannverket i Nordelva legges ned og det bygges nytt vannverk på Elvegård legges det ny og bedre rørforbindelse opp gjennom hele dalen. Mens vannet tidligere strømmet i rør nedover vil det dermed heretter bli pumpet motsatt vei, i en isolert løsning, det gamle vannverket som ble bygget av Statkraft i Nordelva fjernes, og vanninntaket fra elva fylles igjen, forteller Børge Telle ved Taralsvik Maskin, som har oppdraget, som går over to vintre.

Lufteenhet fra Hawle montert på isolert rør

En ny trykkøkningsstasjon ca midt i dalen skal bygges og vil pumpe vannet helt opp til Løvåsen, der man skifter ut øverste kum. For tiden jobber man på strekningen ved Furumoen, med graving og legging av isolerte rør.

– Prosjektet var planlagt med betongkummer og alle vet at betong og grunne grøfter passer dårlig sammen i arktiske strøk. Etter noen møter med entreprenør, grossist Heidenreich og konsulenter samt et fabrikkbesøk til Pipelife ble det bestemt at vi skulle prøve å isolere ventilene. Betongkummene ble erstattet av Baio systemet fra Hawle og dyktige folk hos Pipelife laget en utforming som passet. Vi har levert Baio ventiler og lufteventiler for nedgravning, forteller Per Michaelsen, distrikstansvarlig ved Innva for Nordland-Troms-Finnmark.

I tillegg til isolering er ventilene også sikret med varmekabel.

Fra før av ligger det 160 mm rør, og på de øverste strekningene der rørene ligger dypt erstattes bare kummene. I resten av anlegget legges et 125 mm isolerte rør, for å minske motstand under pumping.

–  Vi er vel ca halvveis i arbeidene. Det er gode anleggsforhold her, og det helt går etter planen. Som regel lar vi oss ikke stoppe av vinteren, vi står ganske fritt til å legge opp arbeidet og kan ta hensyn til forholdene, som betyr at vi tar de tørreste strekningene på vinteren, understreker Telle, som benytter anledningen til å skryte av sine anleggsfolk.

– Narvik er jo rallarbyen og folk herfra er kjent som noen hardhauser, det ligger i blodet å stå på jevnt og trutt, sommer og vinter, sier Telle.

Selv om isolerte rør ikke representerer noen nyhet er det imidlertid første gangen Telle og hans folk har oppdrag med å legge isolerte kummer og ventiler.

– Vi legger og skifter ut forbindelsene etappevis, og kobler det sammen underveis, til slutt er alt nytt, med kummer og det hele, i en fullisolert løsning. Det er alltid utfordringer, blant annet må vi krysse elva på tre steder, noe som gjøres i perioder det ikke er gyting, elva har både laks og sjøørret. På samme måte er det med dyrket mark, vi jobber oss gjennom terrenget flekkvis når det gjør minst skade. Siste etappe er å legge stikkledninger til abonnentene, forklarer Telle.

Isolert muffe der lufteventil plasseres

Børge fremhever fordelene med isolert anlegg, både på generell basis, men også i områder med fjell og bratt terreng.

– Vi ser at isolerte rør gir oss frihet, og spesielt i bratt terreng er det en stor lettelse å kunne ha frihet til å grave grunnere. Mens vi normalt ligger på ned mot to meter på uisolert kan vi med 5 cm isolasjon utenpå rørene tillate oss å gå opp til 1 meters dypt på kortere strekninger. Noen ganger er det naturlig å gå dypere der rørgaten buer naturlig, stort sett ligger vi på 1,2 meter, men det i dyrket mark er snakk om 1,6 meter. Alt dette er tegnet på forhånd av rådgiver, men vi bruker også skjønn i forhold til praktiske løsninger, maksimalt er vi nede på 1,5 meter i vanlig terreng, foklarer Telle.

I samme oppdrag legges det ogå 1700 meter kabelgrøft for høyspentkabel. Til sammen er det snakk om 7,5 kilometer isolert vannforbindelse og 2 km PE, som ligger i grunnen fra tidligere. Det er Statkraft som står for utbyggingen og det er Heidenreich Troms som leverer alle komponenter til prosjektet.

De tre typene ventilprodukter fra Hawle/Innva som ble isolert og lagt uten kum.