Arbeidslaget som ufortrødent jobber seg oppover dalen, fra venstre: Adrian Elvenes, Remy Larsen, Jan Åge Larsen, Svein Erik Granli, Jan Roger Sollund og Geir strøm. Rune Karoliussen mangler på bilde.

Rekordlang fullisolert vannforsyning uten kummer til Skjomendalen

Innbyggerne i dalen får oppgradert vannforsyningen, som tilpasses kalde vintre og legges etter lokale forhold. Til sammen legges mer enn syv kilometer med ny isolert vannforsyning, som består av isolerte rør, isolerte ventiler og isolerte servicepunkter.

0

Frostfri vannforsyning er blitt stadig mer vanlig i bruk, siden det både skåner terreng, reduserer behovet for graving og dermed også anleggskostnadene, da særlig ved krevende grunnforhold.

I vakre Skjomendalen innenfor fjordarmen Skjomen i Ofotfjorden ved Narvik legges det som kan være verdensrekord i isolert vannforsyning. Til sammen er det snakk om syv og enn halv kilometer med isolerte vannrør, med isolerte ventiler og isolerte servicepunkter.

– I forbindelse med at det gamle vannverket i Norddalselva helt øverst i Skjomdalen legges ned, bygges det en ny overføringsledning gjenom store deler av dalen til kommunens vannverk på Elvegård, nederst i Skjomdalen.  Mens vannet tidligere strømmet i rør nedover på selvfall, vil det heretter bli pumpet motsatt vei i en isolert løsning. Det gamle vannverket som ble bygget av Statkraft ved Nordalselva i 1970-årene fjernes, og vanninntaket i elva fylles igjen, forteller Børge Telle ved Taralsvik Maskin AS, som har oppdraget, som går over to og et halvt år.

Lufteenhet fra Hawle montert på isolert rør

En ny trykkøkningsstasjon ca midt i dalen skal bygges og vil pumpe vannet helt opp til den øverste bebyggelsen på Grønnvold. For tiden jobber man også på strekningen ved Furumoen i Narvik, med graving og legging av isolerte rør.

– Prosjektet var planlagt med betongkummer og alle vet at betong og grunne grøfter passer dårlig sammen i arktiske strøk. Etter noen møter med entreprenør, grossist Heidenreich og konsulenter samt et fabrikkbesøk til Pipelife ble det bestemt at vi skulle prøve å isolere ventilene. Betongkummene ble erstattet av Baio systemet fra Hawle og dyktige folk hos Pipelife laget en utforming som passet. Vi har levert Baio ventiler og lufteventiler for nedgravning, forteller Per Michaelsen, distrikstansvarlig ved Innva for Nordland-Troms-Finnmark.

Montering av Baio lufteventil på isolert rør: Bas Jan Roger Sollund foran og prosjektleder Børge Telle.

I tillegg til isolering er ventilene også sikret med varmekabel.

Fra før av ligger det 160 mm rør, og på de øverste strekningene der rørene ligger dypt erstattes bare kummene. I resten av anlegget legges et 125 mm isolerte rør, for å minske motstand under pumping.

–  Vi er vel ca halvveis i arbeidene. Det er gode anleggsforhold her, og det helt går etter planen. Som regel lar vi oss ikke stoppe av vinteren, vi står ganske fritt til å legge opp arbeidet og kan ta hensyn til forholdene, som betyr at vi tar de tørreste strekningene på vinteren, understreker Telle, som benytter anledningen til å skryte av sine anleggsfolk.

– Narvik er jo rallarbyen og folk herfra er kjent som noen hardhauser, det ligger i blodet å stå på jevnt og trutt, sommer og vinter, sier Telle.

Selv om isolerte rør ikke representerer noen nyhet er det imidlertid første gangen Telle og hans folk har oppdrag med å legge isolerte kummer og ventiler.

– Vi legger og skifter ut forbindelsene etappevis, og kobler det sammen underveis. Til slutt er alt nytt, med kummer og det hele, i en fullisolert løsning. Det er alltid utfordringer, blant annet må vi krysse elva på tre steder, noe som gjøres i perioder det ikke er gyting, elva har både laks og sjøørret. På samme måte er det med dyrket mark, vi jobber oss gjennom terrenget flekkvis når det gjør minst skade. Siste etappe er å legge stikkledninger til abonnentene, forklarer Telle.

Isolert muffe der lufteventil plasseres

Børge fremhever fordelene med isolert anlegg, både på generell basis, men også i områder med fjell og bratt terreng.

– Vi ser at isolerte rør gir oss frihet, og spesielt i bratt terreng er det en stor lettelse å kunne ha frihet til å grave grunnere. Mens vi normalt ligger på ned mot to meter på uisolert kan vi med 5 cm isolasjon utenpå rørene tillate oss å gå opp til 1 meters dypt på kortere strekninger. Noen ganger er det naturlig å gå dypere der rørgaten buer naturlig, stort sett ligger vi på 1,2 meter, men det i dyrket mark er snakk om 1,6 meter. Alt dette er tegnet på forhånd av rådgiver, men vi bruker også skjønn i forhold til praktiske løsninger. Maksimalt er vi nede på 1,5 meter i vanlig terreng, foklarer Telle.

I samme oppdrag legges det også totalt 15 km  kabelgrøft for høyspentkabel, der 7 km går i samme grøft som den isolerte vannledningen. Til sammen er det snakk om 7,5 kilometer isolert vannledning med varmekabel og 2 km PE-rør i dyp, tradisjonel grøft.  Det er Statkraft og Hålogaland Kraft som står for utbyggingen og det er Heidenreich Troms som leverer alle komponenter.

De tre typene ventilprodukter fra Hawle/Innva som ble isolert og lagt uten kum.