Takketale: Representanter fra Trondheim kommune tar imot prisen for årets bedreVann kommune 2020! Tomas Eidsmo tar seg av takketalen sammen med Håkon Pedersen, Tommy Fredriksen, Odd Atle Tveit, Merete Mauland og Birgitte G. Johannessen. (Foto: Trude Haugen)

Best på vann og avløp

Under Norsk Vanns årskonferanse i Bergen denne uken ble Trondheim kommune kåret til årets beste kommune på vann og avløp. Rangeringen handler både om kvalitet på tjenesten og prisen innbyggerne må betale. I 2020 toppet Trondheim listen med best kvalitetsindeks over de siste fire år.

0

BedreVANN er et verktøy for å måle og vurdere tilstand og kostnader for de kommunale vann- og avløpstjenestene, og Trondheim har skåret høyt i flere år. Ekstra flott er det likevel å nå helt til topps!

Engasjerte medarbeidere

Håkon Pedersen
Samarbeid: Håkon Pedersen fra Kommunalteknikk mener at et godt samarbeid mellom enhetene er en viktig grunn til at vi får gode resultater.

– Vi som jobber med vann og avløp i Trondheim kommune synes det er skikkelig stas å få denne utmerkelsen. Det er mange som har aksjer i dette. Alle de flinke og dedikerte ansatte som hver dag jobber med å gjøre tjenestene bedre er nok den viktigste årsaken til at vi scorer så høyt. Vi har kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere og et godt samarbeid mellom enhetene som jobber med vann og avløp i kommunen, sier Håkon Pedersen fra Kommunalteknikk.

Pedersen legger til at vi i tillegg både på vann- og avløpssiden har noen naturgitte forutsetninger som gir oss et godt utgangspunkt for effektiv drift med lave kostnader. Vi har for eksempel en stor vannforekomst i Trondheimsfjorden. Det gjør at vi har en enklere og billigere renseprosess enn noen av de andre store byene. Et godt resultat krever imidlertid god oppfølging og riktig bruk av ressurser.

Kulvert under Torvet i Trondheim

Fornying: Hvert år fornyes mange meter med vann- og avløpsrør. Dette bildet er fra under Torvet i Trondheim hvor det er bygget en kulvert som blant annet rommer både for vann, avløp, strøm, telefon og fjernvarme. (Foto: Glen Musk)

Press rundt drikkevannskildene

Odd Atle Tveit
Press: Odd Atle Tveit fra Trondheim Bydrift forteller om et stort press knyttet til aktiviteter rundt drikkevannskildene. Det krever mye oppfølging for å begrense forurensningen.

– Vi opplever et stort press knyttet til aktiviteter rundt drikkevannskildene. At vi er aktive her og begrenser forurensningen, er god ressursbruk. Det gjør at vi foreløpig har redusert behovet for kostnadskrevende rensetiltak ved vannbehandlingsanleggene, sier Odd Atle Tveit fra Trondheim Bydrift.

– Ved avløpsrenseanleggene jobbes det systematisk for å optimalisere driften. Når det gjelder ledningsnettet, vil vi spesielt fremheve det gode samarbeidet mellom Kommunalteknikk og Bydrift som bidrar til at vi får fornyet ledningsanleggene der behovet er størst.

Laveste VA-gebyr

Trondheim kommune er en av de største kommunene og har derfor en stordriftsfordel. Trondheim har de laveste VA-gebyrene av alle kommunene i sin kategori både på vann og avløp.
– Framover står vi imidlertid foran store investeringer. Som ellers i landet må vi derfor forvente at gebyrene øker. For å sikre drikkevannet må det jobbes med oppgradering av både vannbehandling og fjellbasseng.

– Trondheim kommune har ambisiøse miljømål, og på vann- og avløpssiden er vi allerede godt i gang med å tilpasse oss nye krav til utslippsfri anleggsdrift, forteller Pedersen. Vi skal bidra til at kommunens klimamål oppnås, til glede både for oss og for kommende generasjoner.

Trondheim kommune er hele tiden på jakt etter bedre måter å gjennomføre arbeidet på. Kommunen har blant annet tatt initiativ til et innovasjonsprosjektfor å utvikle en gravefri fornyelse av vannledninger ved hjelp av strømper. Flere prosjekt er gjennomført med gravefri styrt boring. Nylig ble det boret 825 meter under Nidelva for å legge et nytt avløpsrør.

Artikkelen er delt med tillatelse fra Trondheim 2030

Borerigg for boring under Nidelva

Styrt boring: Sommeren 2021 ble det boret 825 meter langt og femten meter dypt under Nidelva. Her ble det lagt avløpsrør slik at avløpsvann fra Klæbu kan gå til renseanlegget på Høvringen i Trondheim.