Mye vann i Bærum Foto: Tarjei Krogh

Utvikler nytt verktøy for å håndtere styrtregn og flom

Bærum kommune i dansk-norsk samarbeid med spesialister på klimaendringer og overvannshåndtering. Ambisjonen er å utvikle nytt verktøy som blant annet kan simulere effekten av ulike flomtiltak og løsninger i et gitt område. Løsningene som utvikles skal være overførbare til andre kommuner. 

0

Bærum kommune inngår samarbeid med et dansk-norsk lag ledet av EnviDan, med partnerne SLA Norge, Menon, Aarhus Vand og Scalgo. Teamet har spesialisert kompetanse på klimaforandringer og overvannshåndtering i sammenheng med norsk natur og byutvikling.

Ambisjonen er å utvikle et nytt verktøy som blant annet kan simulere effekten av ulike flomtiltak og løsninger i et gitt område. 

Arthur Wøhni

– Det er ikke mulig å dimensjonere seg ut av problematikken med mer styrtregn. For å kunne håndtere større nedbørsmengder må vi ta kloke valg. Bærum har gode strategier for overvannshåndtering og markedet tilbyr mange løsninger. Dette verktøyet vil vise oss kost og nytte av ulike løsninger, sier kommunaldirektør for samfunn i Bærum kommune Arthur Wøhni. 

Skal bli lettere

Teamet skal utvikle og flette sammen mykvare, samarbeidsmetoder, samfunnsøkonomi og plangrep i et nytt digitalt verktøy og prosessverktøy. Løsningene som utvikles i prosjektet skal være overførbare til andre kommuner. 

Ole Munk Nielsen, forretningsdirektør i EnviDan, forteller at de blant annet skal gjøre tunge databeregninger lett tilgjengelige og forståelige for alle med prosjekter som berører planlegging og overvann i kommunen. Den nye modellen gjør at man lett synliggjør samfunnsomkostningene knyttet til oversvømmelser og eventuelle tiltak. Slik kan kommunene sikre at de bruker pengene der det trengs mest og gir størst merverdi. 

– Fremtidens investeringer i byutvikling og infrastruktur må sikre bedre byer å bo i og bedre klimahåndtering i samme grep. Vi utvikler et verktøy som sørger for at overvannet tenkes inn tidlig i planleggingen og på riktig måte, sier Munk Nielsen. 

Beregninger

Scalgo bidrar inn i arbeidet ved å videreutvikle sitt digitale analyseverktøy for beregning av styrtregn og flomscenarier. 

– Vi bygger en digital portal som styrker samarbeidet mellom kommunens etater. Med verktøyet kan de identifisere behovet for overvannsløsninger og deretter planlegge, prioritere og utvikle tiltak med bred samhandling i kommunen, forklarer direktør for Scalgo, Morten Revsbæk. 

SLA Norge, Aarhus Vand og norske Menon skal utvikle metoder for å innarbeide naturgrunnlag og innovative plangrep. 

– Det er tydeligere enn noen gang at biodiversitet og naturmangfold må være en del utviklingsstrategien for tettbygde områder, sier partner og markedsansvarlig i SLA Norge Louise Fiil Hansen. 

Resultatet av partnerskapet blir ifølge Hansen en helt ny måte å arbeide med byrom og tekniske løsninger på. 

Innovasjonsprosjekt

Prosjektet gjennomføres som et innovasjonspartnerskap med midler fra Innovasjon Norge. I et innovasjonspartnerskap utvikles helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Hvordan verktøyet vil se ut til slutt er derfor ikke bestemt på forhånd. Prosjektet løper ut 2022. 

Bærum kommune samarbeider om prosjektet med Lørenskog kommune, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktorat for forvaltning og Økonomistyring (DFØ).

Kontrakten har en verdi på 12 millioner kroner.

Nadderudbekken ved samløp Øverlandselva