Foto: Tone Spieler, Vann og avløpsetaten

I dag dobles kapasiteten ved Bekkelaget RA

Når Bekkelaget avløpsrenseanlegg i dag åpner sin utvidelse, betyr det en dobling av anleggets kapasitet. Utvidelsen er avgjørende for å bedre kvaliteten på vannet som slippes ut i Oslofjorden.

0

Bekkelaget renseanlegg er et av to renseanlegg som håndterer avløpsvann fra hovedstadens befolkning. Da første del av anlegget sto ferdig i 2001 kunne det rense avløpsvann fra 300 000 innbyggere.

– Bekkelaget renseanlegg har hatt stor betydning for en bedre vannkvalitet i Oslofjorden. Oslo har hatt en sterk befolkningsvekst de siste 20 årene og er blitt en badeby. Utvidelsen av kapasiteten på Bekkelaget renseanlegget har vært helt nødvendig for å møte fortsatt strenge miljøkrav og sikre rensekapasiteten også for fremtiden. Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å gjøre vannet i fjorden enda renere, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Klimaendringene har også gitt oss hyppigere episoder med kraftige regnskyll. Det nye anlegget er også viktig for å kunne håndtere dette, sier Stav.

Et større kretsløp

Renseprosessene ved Bekkelaget består av mekanisk, kjemisk og biologisk rensing. Gjennom denne prosessen fjernes næringsstoffer, avfall og annen forurensing fra avløpsvannet. Gjennom renseprosessene utvinnes verdifull næring som kan brukes på nytt, bl.a. i jordbruket. Til slutt filtreres avløpsvannet grundig, før det slippes ut på 50 meters dyp i Oslofjorden..

– Dette anlegget er en del av et større kretsløp. Ikke bare gjør vi fjorden renere. Vi utvinner også biogass som blir drivstoff til lastebiler, busser og anleggsmaskiner. I tillegg får landbruket nytte av verdifulle næringsstoffer i sin produksjon. Vann- og avløpsetaten er en helt sentral bidragsyter til et bedre klima og miljø. Det er jeg stolt av, sier Anna Maria Aursund, direktør i Vann- og avløpsetaten.

Innenfor budsjett

Arbeidet med utvidelsen av Bekkelaget avløpsrenseanlegg startet i 2010. Det har vært ett av de største prosjektene for Vann- og avløpsetaten de siste årene. Prosjektet ble vedtatt med en ramme på 2,74 mrd kroner. Prislappen ender på 2,386 mrd kroner.

– I tillegg til å være viktig prosjekt or å gjøre fjorden renere, er utvidelsen av Bekkelaget avløpsanlegg gjennomført innenfor de fastsatte tids- og kostnadsrammene. Det er jeg selvsagt svært fornøyd med, sier Aursund.

Fakta

  • Bygget i 2001 dimensjonert for 300 000 personer.
  • Etter utvidelsen kan anlegget håndtere avløpsvann fra 500 000 personer, som er forventet mengde avløpsvann for år 2040.
  • Etter utvidelsen er størrelsen på anlegget 50 000 m2
  • Bystyret i Oslo har bevilget 2,74 milliarder kroner til utvidelsen av renseanlegget på Bekkelaget. Det gjør anlegget til Oslos største miljøprosjekt.