En rullende utstilling skal lære folk i Malmø å høste eget regnvann.

Betaler kr 2500 for kapping av takrennenedløp

Med en mobil utstilling på sykkel som virkemiddel ønsker VA SYD å få flere innbyggere til å finne plass til vannet i sine egne hager. I tillegg ønsker man å tilby SEK 2.500 i betaling til den som på en godkjent måte kobler takrenna fra VA-nettet. Målet er å hindre fortynning og redusere volumet av avløpsvannet.

0

– Ved å komme oss ut og være der folk befinner seg, håper vi å oppnå mer. Vi kan ikke forvente at folk skal finne oss, vi må finne dem, sier Nina Steiner, ved VA SYD.

Omgitt av fuglekikking, uten røykgass og med meldinger som alle liker, gjør VA SYDs sykkel “Harvest Rainwater Exhibition” nå entré i Malmøs bybilde. Et spesialdesignet skap på lastesykkel fungerer som en reklameplakat hvor sykkelen ruller fremover. På utvalgte steder stopper sykkelen, åpner en vegg på skapet og simsalabim – fram kommer en inspirerende utstilling.

– Å høste regnvann er smart, både for å utnytte vannet vi har og for å forhindre oversvømmelse når det regner ganske mye. Jo flere mennesker som tar vare på regnvannet fra nedløpene i hagen, jo bedre. Da hjelper vi å avlaste rørene når det regner riktig. I tillegg får du godt regnvann for hagen i tørre dager, sier Kristina Hall, stormvannsekspert på VA SYD.

Avlastning av rørledningsnettet er grunnen til at VA SYD betaler kompensasjon til de som kobler nedløpene fra takrenner vekk fra rørledningsnettverket. Når kloakkrørene blir fulle – for eksempel i tilfelle mye nedbør – tar vannet andre veier, som mange innbyggere dessverre har registrert, i form av oversvømmelse av kjellere.