Lars Erik Hårberg viser pumpestasjonen slik den er prosjektert i BIM, samtidig som man er under siste fase av byggingen

Bygger pumpestasjonen to ganger

Oppgraderingen av spillvannsnettet med pumpestasjon på Øya setter ny standard for teknikk, miljø og arkitektur. Med ny samordningmodell for infrastruktur bygger man først anlegget i 3D, og så i virkeligheten. En BIM modell av pumpestasjonen betyr enklere og rimeligere FDV.

0
Nedre del av Nidelva er ikke bare en populær lakseelv i en vakker del av byen, den har også under langvarig regn vært hjemsøkt av overvann blandet med spillvann. Trondheim kommune har derfor bestemt å sanere VA-systemet på Øya, der problemene har hatt rot. Starten på det hele var å trekke en felles avløpsledning på flere hundre meter under elvebredden på Øya, for å samle avløpsvann fra Øya, Singsaker samt deler av Midtbyen.

Gammel pumpestasjon, nå en saga blott.

Eksisterende ledning har inntil nylig blitt forsynt av 5 pumpestasjoner. Ved å trekke avskjæringen dypere enn tidligere klarer man seg heretter med en pumpestasjon, som anlegges ny, like ved Gangbrua på Øyasiden og som pumper spillvannet til Høvringentunnelen ved Marienborg.
– De gamle pumpestasjonene var ikke noe hyggelig sted. Det ble ofte stein, saks eller papir om hvem av oss som skulle å gå inn der, forteller Ketil Aune, arbeidsleder ved driftsavdelingen, som nå tar over ansvaret for anlegget med den nye pumpestasjonen.

Stor satsing

I tillegg til avskjærende ledning legges det ned et betydelig arbeid i spillvannsnettet på Øya. Man har samtidig trukket en ny ledning fra bysiden under elveløpet for å hente ekstra spillvann derfra.
Prislappen for oppgraderingen av avløpssystemet er på 57,6 millioner kroner. Det nye avløpssystemet vil imidlertid gi besparelser innenfor drift og vedlikehold som tilsvarer mange hundre tusen kroner pr år. 

Ketil Aune med de nye pumpene.

Rørtrekking har vært brukt av flere årsaker. Man slipper trafikk med maskiner i området og man sparer vegetasjonen. Ikke minst henger dette sammen med en rødlistet sopp ved navn tindvedkjuke, som vokser på buskene langs Nidelva. En annen årsak er at man slipper å komme i kontakt med eldre lag i grunnen, ofte forbundet med arkeologiske forhold. Øya-området bærer rester fra en viktig del av byens middelalderhistorie, med blant annet klosterruiner.
Tiltakene på VA vil i sum bedre kapasiteten, fjerne forurensningen til elva og gi personell som betjener pumpestasjon de beste arbeidsvilkår.
– Vi er veldig tilfreds med resultatet, pumpestasjonen blir en ny kraft i et bedre VA-system, sier Aune.

Det er tilrettelagt for pluggkjøring
Felles prosjekt
Prosjekteringen av pumpestasjonen har foregått gjennom et felles prosjekthotell i skyen, der flere har vært inne og arbeidet på felles modell. Man har arbeidet i BIM hele veien, nettopp for å se løsningen i rom og samordne informasjon under prosjektering. Prosjektet har har vært preget av et kontinuerlig samarbeide mellom kommune, rådgiver Rambøll samt firmaene Teknobygg og VA-prosjekt.  

Byggestarten for selve pumpestasjonen var for drøyt et år siden, med omfattende spunting og graving. Etter en effektiv framdrift kunne man nylis se at idriftsettelsen av pumpestasjonen var vellykket. Selve byggingen har foregått i form av to hovedentrepriser; en for bygg og utomhus samt en for prosess, elektro/automasjon og vvs.

Pumpestasjonen ligger like ved Nidelva.

Pumpestasjonen har en grunnflate på 83 kvadrat og rager ca. 3,4 meter over bakken, er prydet med naturskifer og har integrerte sitteplasser i kebony i fasaden.
– Målet har vært å finne en utforming som lager lite støy, ikke forurenser med ubehagelige gasser og glir pent inn i omgivelsene. Her går det gangsti like ved stasjonen, noe som betyr høyeste standard i alle henseende, sier Lars Erik Hårberg ved Kommunalteknikk i Trondheim kommune, prosjektleder for arbeidene.

Svingmassehjul

Den nye pumpestasjonen tar imot avløpsvann fra ca. 20 000 p.e. og har tre pumper hver på 150 liter per sekund. Dimensjonerende belastning er beregnet å være 300 liter pr sekund mot en løftehøyde på ca 22 meter. I tillegg til de tre store pumpene er den liten pumpestasjon for rørledningen som krysser elva ved gangbrua, denne suger spillvannet inn i stasjonen med en kapasitet på 20 liter per sekund.

En av pumpene

Laveste punkt i kjellergulvet er ca 8,5 meter under bakkenivå, og pumpesumpen ligger over selve pumpene, som er tørroppstilte og utstyrt med svinghjul som skal forhindre trykkstøt ved stans. Stasjonen er dessuten utstyrt etter alle moderne krav til styring og har dessuten mulighet for pluggkjøring.
– Med ny samordningmodell for infrastruktur har vi faktisk bygget anlegget først i 3D, og så i virkeligheten. En BIM modell av pumpestasjonen betyr dessuten enklere og rimeligere FDV, forteller Hårberg.

Et møysommelig arbeide med å stenlegge fasaden gir et meget tiltalende ytre.

Det har i området vært en rekke protester mot den private utvidelsen av messeområdet på Øya, noe som har gjort at det har vært høyt fokus på alt som har foregått på Øya i media. 

– Det vært viktig for oss å gjøre dette ekstra skånsomt i forhold til innbyggerne, ved siden av at det er mye annen infrastruktur å ta hensyn til. Når vi om ikke lenge er ferdig føler jeg at vi kommer godt ut av det og at disse investeringen vil øke miljøkvalitetene i en veldig fin del av byen, sier overingeniør Kristin Greiff Johnsen ved Trondheim kommune.
Avdelingsleder Kristin Greiff Johnsen er fornøyd med framdrift og resultat.