VA

VA

En egen dag om gravefri rørfornying

Det rigges opp utstyr og kjøres demonstrasjoner av ulike metoder for rørfornying – fra innvendige avløpsrør i bygg og videre gjennom hele ledningsnettet. Som vanlig satser man på å tilby et lærerikt og uformelt arrangement med både faste stasjoner og ulike aktiviteter.

Våtmarker i samfunnets tjeneste

Våtmarker har vært brukt i Sverige siden begynnelsen av 1990-tallet til rensing av spillvann og renset avløpsvann. En ny rapport samler eksisterende kunnskap med analyse av data fra 2010 til 2022. Resultatene viser at våtmarker reduserer næringsstoffer og har potensiale for å redusere mikroforurensing.

Årets tredje nye avdeling

Den nye avdelingen og butikken vil ligge i Industrigaten 50 på Lillehammer og tilby et bredt utvalg av de produktene som rørlegger trenger i sitt daglige virke. Avdelingen vil også ha et uteområde med plass for rør og større VA- og VVS- deler. 

Movar går solo

Movar går for eget anlegg i stedet for stor-samarbeid med Vestfold. En lang politisk dragkamp endte med at man ikke velger å krysse fjorden med sjøledning og utnytte framtidige fordeler med stordrift.

Blar opp for utslippsfrie anlegg

På tross av kritikk mot strategien om å redusere utslipp stevner den rød-grønne regjeringen videre mot sine mål. Pilotprosjektene skal gjennomføres av Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR. Til sammen blir det satt av 58,2 millioner kroner.

Russland hacker vannverk i Texas

Den kraftige og varige hackingoperasjonen innenfor russisk militær etterretning kjent som Sandworm var sannsynligvis ansvarlig for flere angrep på vannverk i USA, Polen og et vannkraftanlegg i Frankrike, uttalte forskere ved Googles datterselskap Mandiant nylig.

Ålesunds nye vannverk er under bygging

Fremmerholen skal levere rent vann til ca 70 000 innbyggere i Ålesund, Sula og reservevann i Giske. Anlegget vil bestå av vannbehandlingsanlegg, pumpestasjon og ledninger til overføring og har planlagt drift fra høsten 2026. Vannbehandlingen skal leveres av Sterner.

Designveileder for flomveier

I takt med klimaendringene står norske kommuner overfor økende utfordringer knyttet til håndtering av ekstreme nedbørshendelser. For å ruste opp byer og tettsteder mot disse utfordringene, har Oslo kommune, i samarbeid med flere andre utviklet en designveileder for utforming og dimensjonering av trygge flomveier i vei og gate.

Gode målinger uten krav til rettstrekk

PromagW400
Elektromagnetisk mengdemålere er velegnet til måling av mengdestrømmen i ledende væsker. En av svakhetene med dette prinsippet er installasjonskravet om nok rett strekk både før og etter mengdemåleren. Nå lanseres en løsning som måler strømning uavhengig av strømningsprofil og monteringssted.

Legger til rette for ombruk av rør

Ombruk kan bidra til å redusere avfallsmengdene og byggenæringens forbruk av naturressurser. I Norge har vi flere eksempler på at vi har fått til ombruk i større skala, men det meldes blant annet om at det er krevende å fremskaffe dokumentasjon.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com