VA

VA

Laila lager hovedpulsåre fra øst til vest

En gigantisk tunnelboremaskin begynner nå å bore tunnelen som skal frakte Oslos nye reservevann ut til hele byen. Fra 2028 vil tunnelen gi en tryggere vannforsyning til innbyggere, bedrifter og institusjoner i hovedstaden.

Vil bygge smartere med BIM

Vann- og avløpsetaten i Oslo øker farten i digitaliseringen av sitt fagområde. Det skal gjøre dem i stand til å utvikle og forvalte digitalt med høy grad av automasjon.

Foreslår tiltak for bedre vannstatus

Norconsult Sverige har utviklet et program over tiltak for å forbedre statusen i sjø og vanndrag i Göteborgsområdet. Oppdraget er utført på bestilling av Miljöforvaltningen på Göteborgs Stad og fokuserer på miljøproblemer, miljøgifter, fysisk påvirkning og overvann.

Sprekker med 13 milliarder

Prosjektet, som blant annet inkluderer en 14 kilometer lang avløpstunnel mellom Bromma og Sickla, ville ifølge den første budsjettplanen fra 2014 koste 6 milliarder svenske kroner. Siden den gang har kostnadene for prosjektet blitt justert flere ganger – senest i 2017, da den planlagte kostnaden var på 9,2 milliarder svenske kroner.

Innfører buffertanker på pumpestasjonene

Romslige buffertanker sikrer mot overløp og utslipp. Ved alle de tre hovedpumpestasjonene har man montert store buffertanker. I tillegg har man installert etappetanker som også er med å buffre tilstrømming til renseanlegget, som forøvrig gjennom hele sin driftsstid ikke har hatt utslipp eller har overtådt rensekravene.

Fortsetter det gode samarbeidet

Nettverkstreffet har som mål å skape fellesskap mellom læringsinstitusjonene og vannbransjen, for å se hvilke utfordringer bransjen har og hvordan utdanningsinstitusjonene kan bidra til å møte disse.

Stor interesse for sikkerhet i kum

Det er store krefter i sving i vannkummer. Både god oppbygning med forankring samt driftsmessige hensyn krever fortåelse og aktsomhet. Stor interesse for nettkurs i emnet.

Luker er nøkkelpunkter i både drift og HMS-hensyn

I industribygg er luker mellom etasjene en dyd av nødvendighet for drift og vedlikehold. Riktig plassering og utforming bidrar til et effektivt, vellykket bygg. Både gode bruksegenskaper og hensyn til sikkerhet ivaretas i tett samarbeid mellom leverandør og brukerne.

Hias prosessen funker på Veas

Avløpsvannet hos Veas et av de mest utfordrende avløpene å drive biologisk rensing på. Likevel har man vist at man kan fjerne over 90 prosent av fosforet med Hias-prosessen, og oppfyller dermed fosfor-rensekravet. Ved bruk av en karbonkilde, fikk man også fjernet halvparten av nitrogenet man er pålagt å fjerne.

Forsterker infiltrasjon med biomodul 

Der grunnforholdene ligger til rette er infiltrasjon en bærekraftig metode for rensing av avløpsvann. I Norge er forholdene flere steder velegnet for infiltrasjon og det anbefales derfor alltid å vurdere dette som første alternativ. Kingspan Water & Energy har utviklet et velprøvd system for infiltrasjon med slamavskiller og luftet biofilter som har vist seg å øke renseeffekten betraktelig. Behovet for areal kan derfor reduseres.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com