Leder for VA/VVS Produsentene Bjarne Haugland, her under legging av torvtak på egen hytte, oppfordrer kommunene til å ta ansvar og se det store perspektivet i anbudsprosessene.

Viktig at kommunene tar ekstra ansvar

I en periode med økende råvarepriser og anleggskostnader bør kommunene vise fleksibilitet og verne om sine betrodde entreprenører. Tiden er dessuten overmoden i å verdsette grønne kvaliteter i anbudene.

0

Med økende priser på materialer og energi har VA-bransjen havnet langt utenfor normale indekser for prisøkning. Leverandørene melder om økte priser og med ekstreme priser på drivstoff er særlig entreprenørene satt under et økonomisk press. Enkelte har gitt tilbud og inngått avtaler for en god stund framover i tid og flere er allerede i økonomisk klemme.  

Miljø nå

For å komme gjennom en krevende periode er det derfor viktig at kommunene blir med på spleiselaget. Samtidig er det på tide at kommunene setter miljøkvaliteter på dagsordenen for alvor.

– Det er ingen faresignaler for VA-bransjen under ett, men vi ser at mange entreprenører sliter med å få endene til å møtes. Her vet jeg enkelte kommuner allerede har vist forståelse, og er med på å ta sin skjerv i spleiselaget. Samtidig er det viktig at kommunene i sine anbudsprosesser nå tar grønne verdier på alvor, sier Bjarne Haugland, leder for VA/VVP produsentene.

Ta ansvar

Å holde verdikjeden sammen blir derfor en viktig oppgave i en krevende tid, her er det også viktig at alle ledd er med og bidrar.

– Nettopp i en periode med krevende økonomiske rammer er det viktig at kommunene ikke løper fra miljøansvaret, og fortsetter med sitt langsiktige arbeid med å redusere utslipp. Som sluttkunder har de en avgjørende rolle i dette, sier Haugland og viser til av leverandørene av produkter til VA og VVS har lagt en enorm innsats inn i å dokumentere produktenes miljøkvaliteter.

Skuebrød

Det verserer historier om at dieselaggregater i praksis driver elektriske gravemaskiner og at granitt fra India og støpejern fra Kina får konkurrere med kortreiste produkter uten at man gir poengtrekk for høye utslipp når anbud skal sammenlignes.

– Vi vet at Nye Veier og enkelte kommuner har satt dette skikkelig i system, og tar med alle poster i miljøregnskapet, men dessverre ser vi at når det kommer til stykket er det fortsatt mange kommuner som tillater at en noe lavere pris trumfer miljøhensyn. Dette er en utfordring, og derfor bør kommuner som går ut og sier de skal premiere miljøkvaliteter i langt større grad være villige til å gjøre det i praksis, det vil si om nødvendig å akseptere høyere priser for tilbud med dokumentert lavere utslipp, sier Haugland.

Konkret

Økningene i kostnader fanges dessuten ikke opp av de vanlige konsumprisindeksene som ofte ligger til grunn i anbudsdokumentene, og det blir dermed dobbelt fristende for kommunene å kjøre kun på pris. Her peker Haugland igjen på ansvaret som kommunene har.

– Entreprenørene er i gang med å investere i elektriske maskiner og leter med lys og lykter etter måter å effektivisere driften på. Leverandørene har blant annet startet et arbeid med å resirkulere plast og metall for å redusere utslipp. I en tid med økende kostnader er det viktig at kommunene skjerper miljøperspektivet i alle deler av prosjektene, gi miljøpoeng og regner på hva som er samfunnsmessig mest lønnsomt. Dokumentasjonen finnes og tilgjengeligheten til slik dokumentasjon blir stadig bedre, det er bare å sette det i verk. Vi må komme oss over fra festtaler og over i det konkrete, sier Bjarne Haugland, leder for VA/VVP produsentene.

Tiden er moden for å satse på grønne og bærekraftige løsninger, eksemplifisert med nylagt hyttetak med torv