Overvik renseanlegg, et av flere anlegg i Selbu kommune Foto: Selbu kommune

4000 innbyggere fordelt på ti renseanelgg

Selbu er en typisk landkommune med bebyggelse fordelt på flere grender. Med små renseanlegg tilpasset lokale behov renses all kloakk på stedet. Kommunen har gode erfaringer med dette, anleggene er fjernovervåket, og alle driftes av kommunen sjøl.

0
Overvik renseanlegg, et av mange små

Selbu er en livskraftig kommune som utfordrer trenden med sentralisering og avfolking. De senere år har kommunen satset frisk på utvikling og man har positiv befolkningsvekst!

– Vi er en typisk landbrukskommune. I tillegg har vi et næringsliv som går godt, med lokal osteproduksjon, elektronikk og sagbruk for å nevne noe. I tillegg er det en god det fastboende som pendler til Trondheim og Stjørdal. Selv om vi befinner oss et godt stykke ute på landet ligger vi også sentralt, med 4 mil til flyplass og 7 mil til Trondheim.
Selbu har alle kvalitetene som en landkommune kan by på, god plass, oversiktlige forhold, gode fritidstilbud og mye natur omkring. Det er et flott sted å bo for alle mennesker, sier Jostein Moslet, prosjektleder for Vann og Avløp i Selbu kommune.

Bygging

Mye av årsakene til at Selbu vokser er at legges til rette. Det satses friskt for framtiden, det bygges nye sykehjem og ny ungdomsskole og det investeres i by og bedre infrastruktur. Kommunens politikere samarbeider godt og alle er opptatt av å skape gode tilbud til befolkningen.

– Vi spiller alle på lag og vi er dessuten velsignet med framoverlente politikere som har tru på framtida. Siden det er høy aktivitet er det mye å henge fingrene i for oss i VA-avdelingen. En viktig prioritering for oss har vært å bygge ut en sikker og robust vannforsyning, som i dag dekker 95 % av alle innbyggerne. Vi har mange interessante oppgaver for tiden, det er aldri kjedelig, forteller Moslet. 

Lokale anlegg

Når det gjelder renseanlegg har man valgt en litt annen tilnærming enn den generelle trenden. I stedet for å bygge et sentralt hovedrenseanlegg og pumpe alt avløpsvannet til ett sted har man i stedet valgt flere renseanlegg tilpasset kapasitetsbehovene på de ulike stedene.

– Befolkningen bor spredt i grender og så lenge det finnes små renseanlegg å få kjøpt er det gunstigste løsning. Vi har svært gode erfaringer med dette og har for tiden 8 mindre renseanlegg, hver dimensjonert for 200 – 400 pe (personekvivalenter). I tillegg har vi to store anlegg hver for 2000 pe, hvorav et på Mebonden og ett i Innbygda, dette tar også avløp fra meieriet. Alle anleggene fjernovervåkes og vi har oppfølgingen selv. Vi holder rensekravene med god margin, sier Moslet.

Samme type

To av de små renseanleggene begynner å dra på årene og skal fornyes om ikke lenge, og man går for samme type biologisk renseløsning. Et renseanlegg for 200 pe havner omkring på 25-30 000 kroner pr innbygger i innkjøp sier Moslet.

Selv om man har investert mye i vann og avløp de siste årene ligger man likevel ikke høyt i prisnivå på vann og avløp.

– Vi ligger midt på treet når det gjelder avgifter. Det koster å ta miljøansvar og vi mener vi har kommet fram til gode valg, små lokale renseanlegg er bærekraftig og krever lite energi. Faktiske kan også leverandørene logge seg inn og gi oss support på det tekniske om det skulle være noe. Til flere av våre anlegg, både store og små er det ingen hemmelighet at valget har falt på Biovac sin renseløsning, og vi er tilfreds med både samarbeidet, leveransen og kvaliteten på det Biovac har stått for, sier Jostein Moslet, prosjektleder for Vann og Avløp i Selbu kommune.

Selbusjøen, resipient for kommunale renseanlegg