Fra støperiet på Ulefos

Vil gjøre det enklere å gjøre bærekraftige innkjøp

Riksrevisjonens ferske undersøkelse på grønne anskaffelser viser at det offentlige i liten grad bruker innkjøpsmakt til å minimere miljøbelastninger og fremme klimavennlige løsninger. Nylig har regjeringen signalisert at man vil skjerpe miljøkravene i offentlige anskaffelser.

0

I motsetning til en rekke mange europeiske land har ikke norske kommuner for alvor startet med å gi klare miljøpoeng i tildeling av anbud. Så langt er det Norske Veier som har kommet lengst på området.

Kommunene har på sin side særlig fokusert på elektrifisering av byggeplass, mens hva som leveres til prosjektene har så langt ikke kommet under den grønne lupe.

– Vi regner med at kommunene ønsker å gå den grønne vei og gradvis begynne å se på miljøegenskaper i tillegg til kvalitet og pris, slik det er i Danmark, der vi opplever at bærekraft vektlegges aktivt i innkjøp, sier Line Rasmussen hos Ulefos, som nå inviterer norske kommuner til webinar om tema: Hvordan velge bærekraftig når det er krevende å forstå hva EPD og klimaregnskap innebærer? 

Rasmussen viser til at bærekraft og klima er i vinden som aldri før, og dokumentasjon som klimaregnskap og EPD er nyttige verktøy for å kartlegge bedriftens og produktenes miljøpåvirkning. Det er imidlertid først og fremst danske kommuners ønsker og krav til miljødokumentasjon som har gjort at Ulefos har valgt å være svært tidlig ute med å skaffe seg både miljøregnskap og utarbeidet EPD på alle produkter.

– Dette er jo et samspill mellom kunde og leverandør. Det offentliges evne til å stille høye miljøkrav i sine anskaffelser inspirerer oss til å anstrenge oss til å levere enda mer bærekraftige varer. Dette har betydning for hvor grønn og innovativ både offentlig sektor og næringslivet blir på sikt, sier Rasmussen til VANytt.

Ulefos leverer i dag all nødvendig miljødokumentasjon på sine produkter, og opplever at kommunene etterspør dette. Men å gjøre det til en objektivt kriterium som prosjektene tildeles etter har man ikke opplevd i samme grad som i Danmark. 

– Vi opplever at flere i offentlig sektor har klima- og miljøkriterier i sine anskaffelser, og vi forstår at EPDen og klimaregnskapet gir mye informasjon som kan være krevende å forstå i praksis. Det er derfor vil inviterer til et webinar hvor vi gir en grunnleggende innføring i både EPD og klimaregnskap, sier Rasmussen.

Til tross for at norske kommuner og IKS’er har bærekraft på agendaen er det ikke alltid like lett å gjennomføre dette i praksis ved innkjøp. Selv om det leveres grundig dokumentasjon på miljøegenskaper et produkt er det sjelden at det grønne alternativet får ekstra poeng som får betydninge i avgjørelsene.

– Det siste året har jeg besøkt bedrifter over hele landet som leverer varer og tjenester til kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige innkjøpere. Hver gang får jeg høre at næringslivet ønsker seg strengere klima- og miljøkrav. Derfor vil regjeringen gjøre slike krav til en naturlig del av alle anskaffelser som gjennomføres, for eksempel ved å vekte miljøhensyn med minst 30 prosent og høyere der det er relevant. På denne måten kan det offentlige øke etterspørselen etter grønne varer og tjenester, sa næringsminister Jan Christian Vestre i en uttalelse nylig.