Tom Ole Stenberg, produktsjef for VVS, og markedssjef Niklas Åkesson hos Norsk Wavin er klare for å lansere et nytt tappevann system.

Ringen er sluttet for Wavin

Wavin presenterer i disse dager et nytt program for tappevann med rør i rør løsninger for sanitæranlegg. Med et nytt program for tappevann med rør i rør løsninger blir Wavin komplett innen både VA og VVS.

0

Flere av løsningene er nyutviklede nettopp for norske forhold og kombinerer sikkerhet med effektiv montasje. Norsk Wavin presenterer i disse dager et nytt program for rør i rør. Systemene bygger på velprøvede løsninger blant annet fra Wavin i Danmark. I tillegg har man gjort et utviklingsarbeid på komponenter som det stilles andre krav til i Norge.

– Vi har gått grundig til verks og sett på hvordan vi kan gjøre det sikrere og mer rasjonelt å bygge rør i rør. Vi har snudd alle stener og har særlig brukt praktiske erfaringer fra rørleggere, og sett dette i forhold til sikkerhet, effektivitet og norske krav. Vi har på en måte nesten gjenoppfunnet rør i rør, sier Tom Ole Stenberg, produktsjef for VVS hos Norsk Wavin.

Et ytterrør i særklasse
En komponent som tidligere har blitt sett på som et svakt punkt er selve ytterrøret. Her har Wavin tatt fram en ny kvalitet i solid utførelse.
– I Norge festes ytterrøret i stenderverket, i motsetning til f.eks. Danmark der det ofte mures inn. Ved eventuell ut-trekking av innerrør må det tåle mer krefter enn et rør som er innmurt. Siden ytterrøret er selve poenget med rør i rør må det være solid, så her har vi gjort som Wavin alltid har gjort, nemlig å ikke gå på akkord med noe, det er et bånnsolid ytterrør, sier Stenberg.

Innerrøret er i standard pex rør fra grunnsortimentet. Man har i første runde fått på plass et basis sortiment, med alle komponenter til montering, som spikeravvisere osv. og man skal fortsette å utvikle komponenter til rør i rør programmet.

Trygg veggboks
For veggboksens del presenteres en ny type løsning for norske forhold. Der ytterrøret går inn i boksen har man en innfesting som gjør at ytterrøret låses fast til boksen under montering med en yttering og en pakning.

– Det skal gå fort og enkelt og rørlegger må være sikker på at ingenting kan glippe eller gli ut i ettertid på grunn av spenninger i røret eller krefter som virker på ytterrøret. Her sitter det bom fast med en gang det er skrudd til, sier Stenberg.
Nettopp å gjøre det enkelt og hurtig for rørlegger kunne å bygge uten feil og overraskelser har vært et viktig krav til systemet.

Et viktig hensyn man har tatt gjennomgående er å unngå ekstra spesialverktøy for rørlegger.
– Vi vet rørleggere har nok spesialverktøy, og legger ingen ny byrde i så måte, sier Stenberg.


Tom Ole Stenberg viser frem den nye veggboksen.

Nye fordelere i alu-skap
Koblingsskapet er utført i en solid korrosjonsfri konstruksjon i aluminum der alle hull til gjennomføringer er plassert slik at de korresponderer med c-c målene til fordelerne. Skapene finnes lagerført i tre standard mål med 5, 8 og 12 porter, men kan skreddersys på to uker dersom man ønsker egne mål. Skapene kan leveres ferdig konfigurert om ønskelig med stengeventiler innmontert.
For å gjøre det enklere for rørlegger har man utviklet standard fordelere i en fast dimensjon, mens man benytter ulike kuplinger mot ulike rørdimensjoner.
– Målet er å gjøre det enklere for rørlegger hele veien. Vi ser også at til en del dusjløsninger kreves det mye vann, derfor har vi tatt fram dimensjoner på 18 mm, sier Stenberg.

Messing og plastmetall
Siden det meste av drikkevannet her i landet kommer fra overflatevann er det valgt en standard på fordelere i avsinkinsgfri messing. I de tilfellene man har å gjøre med grunnvann av aggressiv kvalitet finnes det løsninger i «plastmetall» som passer inn.
Satsingen på rør i rør er en del av en langsiktig satsing på gjøre rørlegger til en komplett leverandør innen VA og VVA til boliger.
– Vi arbeider med å utvide produktutvalget kontinuerlig, og vår målsetting er at vi skal kunne tilby kvalitetsprodukter innen hele området, helt fra vanninntak og tilbake kommunalt nett, inkludert overvannsløsninger. Vi ønsker å hjelpe rørlegger å lykkes, både innen sikkerhet, effektivitet og ikke minst i å få mest mulig volum, sier markedssjef Niklas Åkesson hos Norsk Wavin.