Powel ansetter Geir Nysetvold som leder for strategi og R&D.

Powel styrker ledergruppa

Powel ansetter Geir Nysetvold som leder for strategi og R&D. Nysetvold kommer fra Enova, der han var direktør for strategi- og kommunikasjon.

0

Nysetvold studerte i sin tid kybernetikk, eller styring av tekniske systemer i bevegelse. Denne tankegangen om at bevegelse skaper utvikling har han tatt med seg gjennom et arbeidsliv som også har omfattet bygging av en ny Freia sjokoladefabrikk, et stint på SINTEF og 17 år innen finanssektoren. Etter åtte år i Enova er han klar for nye utfordringer i Powel.

Innovasjon i energi
– Tiden i Enova var en spennende reise med veldig sterk utvikling av organisasjonen, og denne rollen i Powel er en fortsettelse av den reisen for meg, sier Nysetvold. Mens Enova stimulerer til energiinnovasjon er jo Powel en aktør som leverer både innovasjon og teknologi til kundene, og for meg er denne rollen en mulighet til å jobbe midt oppe i teknologiutviklingen.
Samfunnsutvikling, internasjonalisering og bærekraftighet er alle viktige områder for Powel sine løsninger. Rask teknologiutvikling og skiftende fokus innen flere bransjer betyr spennende tider og mange muligheter både for Powel og andre leverandører av IT-løsninger.

Kart over terrenget
– For Powel ligger det mange muligheter fremfor oss innenfor flere områder, enten det er Water (VA), generell infrastruktur eller kraftproduksjon, mener Nysetvold. Det viktige nå er at vi tegner et kart over veien, og bestemmer oss for å følge ruta. Vi skal være klare på hva målene våre er og hvordan vi når dem.
– Kortene deles jo litt ut på nytt i mange markeder, sier han. I energisektoren for eksempel, er situasjonene for kraftselskaper blitt ganske annerledes i løpet av få år. Utviklingen stopper ikke der, nye muligheter dukker opp og det er viktig at man drar i rett retning og er med på løpet. Dette synes jeg er kjempespennende!

Utfordringer og muligheter 
Powels Strategi og R&D avdeling jobber ut fra et helhetlig perspektiv, både på tvers av og sammen med de forskjellige forretningsområdene. De har det overordnede ansvaret for store prosjekter, eksempelvis Powel Water programmet som tidligere i år mottok 15 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge.
Nysetvold var på plass i sin nye stilling tidligere denne måneden. I tillegg til vann ser han allerede på nye muligheter for Powel å bidra til bærekraftig utvikling og nyskapning innen områdene nett og fornybar energi.

– Jeg er opptatt av at vi realiserer det vi snakker om. Tempoet i endringene økes og det gjelder å være på plass når ting skjer. Vi har mye å være stolte av i Powel, selskapet har fått til mye, og det er mange muligheter fremover. For meg er dette drømmeoppdraget, og jeg gleder meg til å se hva vi kan få til, avslutter han.