Ny strømpeforing inne i et eksisterende deformert rør. Her er det TT-teknikk som gjennomfører sin test for Bærum kommune.

Bærum foregangs-kommune på rørfornying

– Da vi inviterte fem entreprenører til strømperenovering av en avløpsledning var det ikke for å arrangere en konkurranse mellom landets fremste NoDig-entreprenører. Tvert imot inviterte vi til et felles løft for gravefrie rørfornyingsmetoder.

0

Det sa en godt fornøyd overingeniør Arild Rydh i prosjektenheten i Bærum kommune under Norsk Vanns Fagdager på Gardermoen i dag. Her la han fram noen av resultatene fra kommunens «eksamensdager» for fem entreprenører i mai i år. 

-Nå føler vi oss trygge på at vi har aktører i markedet som kan gi oss muligheten til å øke fornyingstakten fra 5000 meter til 15000 meter i året. Deler av vårt avløpsnett er i så dårlig forfatning at vi må ta et krafttak de nærmeste årene, og vi vet en rekke andre norske kommuner er i samme situasjon som oss. Derfor er det viktig at ledningseiere går sammen med rådgivere og entreprenører for å gi norsk infrastruktur det løftet vi så sårt trenger, sa Rydh.

Senioren i prosjektenheten i Bærum kommune fikk full støtte av sine to juniorer i avdelingen, prosjektlederne Dan Gjerstad og Bjørn Pandum. Det er de som skal føre stafettpinnen videre når NoDig-entusiasten Rydh snart velger å gå over i pensjonistenes rekker.

Saken fortsetter under bildet:

Godt fornøyd med samarbeidet. Foran Bærum kommunes Svein Erik Kjeksrud, Arild Rydh, Dan Gjerstad og Bjørn Pandum sammen med prosjektleder hos entreprenørfirmaet Kjeldaas AS, Hendrik Panman (bak) Foto: Odd Borgestrand.

Fem entreprenører
De fem entreprenørselskapene NCC Construction AS, TT-teknikk AS, Olimb Rørfornying AS, Aarsleff AS og Kjeldaas AS utførte totalt 8 ulike strømperenoveringer med filtstrømper og glassfiber-foringer i en spesialkonstruert testrigg i Bærum. Testperioden gikk over sju dager, etterfulgt av omfattende kvalitetskontroller av det uavhengige   testlaboratoriet Norner. Totalt blir det gjennomført 100 ulike laboratorietester. Bærum kommune vil ikke gå i detalj på hvert enkelt testresultat knyttet opp mot de ulike entreprenørene, men slår fast at resultatene var noe bedre enn forventet.   Kommunen ønsker ingen nye runder i rettsapparatet for å rydde useriøse aktører av banen, slik tilfelle var for tre år siden.

-Når vi nå skal investere flere hundre millioner kroner i fornyelse av eksisterende ledningsnett og etablering av nye rør skal vi vite at rør som etableres i bakken er godt egnet til sitt formål, sier Rydh. Nå vet kommunen at entreprenørene takler utfordringer med noeovale rør, dimensjonsendringer, singel i bunnen av et rør, vannfylt svanke og andre reelle elementer som entreprenørene kan møte på under ledningsfornyelse. At de ulike strømpeforingene også har den nødvendige styrken til å tåle ytre belastninger etter herding er kanskje det aller viktigste budskapet fra laboratorietestene. Et par av foringene oppnådde ikke ønsket resultat, men årsaken til dette var selve utførelsen og ikke produktets egenskaper, understreker Rydh.

Ringstivhet det viktigste
Det aller viktigste med denne testen var nemlig å få svar på at de ulike strømpeforingene på det norske markedet er sterke nok til å motstå utvendige krefter i bakken. Rørenes ringstivhet (styrke) og elastisitetsmodul er beskrivende for et materiales motstandsevne mot deformasjon. Et avløpsrør skal ikke «klappe sammen» etter at det er fornyet med en strømpeforing. Det skal tvert imot holde i flere generasjoner.

Rydh mener ledningseiere bør kreve at entreprenører tar ut strømpe-prøver for testing av ringstivhet og E-modul. Kun på den måten kan ledningseieren kontrollere at levert produkt er i samsvar med det som er bestilt. Han mener bransjen også bør jobbe frem en norsk godkjenningsordning slik at ledningseiere blir tryggere på at entreprenørens mannskap har nødvendig kompetanse og at installasjonene tilfredsstiller høye krav til levetid.

Jobben må gjøres skikkelig
I utgangspunktet tyder alt på at de ulike strømpe-produktene som er på det norske markedet er av god kvalitet. Sikkerheten for at entreprenøren har godt nok utstyr, et mannskap som behersker hele installasjonsprosessen og kjenner det norske avløpssystemet, er antakeligvis det viktigste grunnlaget for et godt sluttresultat.  Flertallet av de norske entreprenørene har denne kompetansen, mener prosjektlederne i Bærum kommune.

-Det er avgjørende for sluttresultatet at selve installasjonen og herdeprosessen blir gjennomført på best mulig måte. Vi så at et av selskapene med fordel kan intensivere sin opplæring av operatørene, men det store flertall entreprenører har mannskap som holder høyt nivå. Det så vi på måten testene ble organisert og gjennomført på, sier prosjektleder Bjørn Pandum. 

Saken fortsetter under bildet:

Seniorforsker i Norner, Javad Nadimi, forklarer testresultater til Bærum kommunes Dan Gjerstad og VA teknikks rådgiver Kristin Hamre. Foto: Odd Borgestrand

Entreprenørene vil bli kvalitetssikret

NCC: -Vi opplevde testen i regi av Bærum som et seriøst og godt initiativ fra en ledningseier. Det sier  avdelingsleder i NCC Construction AS, Tage Odland.
-Jeg opplevde at våre operatører behersket de oppgavene Bærum satte oss til å utføre, og testresultatene er også med å underbygge dette så langt jeg kan forstå. Det viktigste med denne testen er likevel å sette fokus på ledningsfornyelse med minimal graving. Jeg håper VA-rådgiverne og kommunene nå kommer sterkere på banen og gir ledningseierne gode råd som sparer både kommunene og miljøet for store kostnader, sier Tage Odland.
Olimb: Driftssjef i Olimb Rørfornying, Bjørn Mathisen, gir også honnør til Bærum kommune for initiativet til testen.
–Vi tok denne utfordringen på samme måte som vi gjør ved ethvert oppdrag. Det er alltid noen ukjente faktorer som dukker opp når et strekk skal fornyes. Slik var det også denne gang. Selv om vi har 40 års erfaring med strømpefornying er vi alltid bevisst på at det ikke er noen snarveier til gode løsninger. Nå er det viktig at alle entreprenører sørger for å utføre oppdragene så solid og godt at gravefrie metoder vinner fram i markedet. Dette var ikke en konkurranse mellom fem entreprenører, men en felles eksamen for å gjøre oss fortjent til oppdrag innenfor vårt fagfelt, sier Mathisen.
-Det må være fokus på kvalitet fra en strømpeforing produseres og fram til ferdig utført anlegg.  Som entreprenør skal vi alltid hilse stikkprøver velkommen, og vi setter pris på krevende oppdragsgivere, avslutter Mathisen.
 
Aarsleff: Markedssjef Stein Hansen i den norske avdelingen av Aarsleff AS er godt fornøyd med de tilbakemeldinger hans selskap har fått fra Bærum kommune i forbindelse med testen i mai.
–Vi har mange års erfaring med strømperenovering og vi har lagt vekt på kvalitet både i selve utførelsen og i dokumentasjon før, under og etter et oppdrag.  Likevel har også vi et forbedringspotensial. Vi vil gjerne være med å løfte fram NoDig i Norge, og offensive ledningseiere som stiller krav er viktige samarbeidspartnere i så måte, sier Hansen. 
Det er tre år siden det danske storkonsernet Aarsleff etablerte seg med egen rørfornyingsavdeling i Norge. Selskapet har vært forsiktig i sin satsing i det norske markedet, og har ingen planer om stor ekspansjon.
–Vi vil tilpasse oss markedet, og håper på en kontrollert vekst, sier Hansen, som gir ros til Bærum kommune for å løfte fram NoDig som sitt førstevalg innen ledningsfornyelse.
Kjeldaas: Prosjektleder Hendrik Panman i Vestfoldbedriften Kjeldaas AS kan også koste på seg et smil etter Bærum kommunes positive tilbakemeldinger.
-Vi er forholdsvis ferske i denne bransjen, men har på kort tid tilegnet oss kompetanse som gjør oss i stand til å konkurrere om spennende oppdrag innen VA-sektoren.  Vi var tydelige på at vi gjerne ville bidra til at kommunene får gode produkter og ikke bare reklamemateriell i glanset papir, sier Hendrik Panman.
-Vi gjennomførte de utfordringer Bærum kommune ga oss i forbindelse med denne testen, og jeg mener vi beviste både for oss selv og for kommunen at vi holder hva vi lover. Det er nok av utfordringer i det norske ledningsnettet og vi heier på oppdragsgivere som er aktivt med i prosessen og som gjør oss bedre, sier Panman.

TT teknikk: Daglig leder i TT teknikk, Stein Schanke, mener Bærum kommune er blitt en foregangskommune innen rørfornying.
-Gjennom det omfattende testprogrammet er det bekreftet at strømpeutforing som metode er egnet til å løse de fleste utfordringer man støter på ved rehabilitering av selvfallsledninger. Det er dermed opp til ledningseiere, konsulenter og oss entreprenører å utnytte metoden på en best mulig måte.
-Sammen kan vi heve kompetansen ytterligere innen NoDig. Vi har en vei å gå for å øke volumet innen gravefrie metoder. Skal vi lykkes med dette må vi nå inn med et enkelt og tydelig budskap til norske rådgivere og ledningseiere. Det hører med i totalbildet at kommunene også må øke sin bestillerkompetanse. På den måten kan vi sammen løfte fram miljøvennlige og økonomisk lønnsomme metoder for ledningsfornyelse, sier Schanke.   

Entreprenørene innfridde
Selv om testresultatene viste til dels store variasjoner i de målte ringstivhetsverdiene, er konklusjonen at de fleste resultatene innfridde kravene som Bærum kommune stiller. Nå mener prosjektets rådgiver, VA-ingeniør Kristin Hamre i VA teknikk AS, at Norge trenger nye retningslinjer for strømperenovering.  Bærum kommune har nå et godt grunnlag for å lede an i dette arbeidet, mener Hamre.

-Fram til i dag har kommuner og rådgivere primært stolt på entreprenørenes framlegg i sine tilbud, basert på bestillerens krav i forespørselen. Det har blitt lite diskusjoner om produktkvalitet i det enkelte prosjekt. Gjennom denne satsingen har vi kommet tettere på den enkelte entreprenør, og da er det mye enklere å diskutere seg frem til kvalitetskrav og forbedringer. Dette er også avgjørende for at bestillere og byggeledere skal bli bedre på denne type ledningsfornyelse. Vi kan ikke hevde at alle utfordringer er løst, men vi kan håpe på en større åpenhet i bransjen, til beste for NoDigs framtid i Norge, sier Hamre i sin kommentar.

Prosjektleder Dan Gjerstad mener det er positivt at også entreprenørene har gjort nye og nyttige erfaringer som følge av Bærumstesten. Entreprenørene har fått enda bedre kunnskap om sine egne produkter og metoder i møte med de utfordringene de måtte forholde seg til under testene, mener Gjerstad.

Entreprenørene vil bli kvalitetssikret:

NCC: -Vi opplevde testen i regi av Bærum som et seriøst og godt initiativ fra en ledningseier. Det sier  avdelingsleder i NCC Construction AS, Tage Odland.
-Jeg opplevde at våre operatører behersket de oppgavene Bærum satte oss til å utføre, og testresultatene er også med å underbygge dette så langt jeg kan forstå. Det viktigste med denne testen er likevel å sette fokus på ledningsfornyelse med minimal graving. Jeg håper VA-rådgiverne og kommunene nå kommer sterkere på banen og gir ledningseierne gode råd som sparer både kommunene og miljøet for store kostnader, sier Tage Odland.

Olimb: Driftssjef i Olimb Rørfornying, Bjørn Mathisen, gir også honnør til Bærum kommune for initiativet til testen.
–Vi tok denne utfordringen på samme måte som vi gjør ved ethvert oppdrag. Det er alltid noen ukjente faktorer som dukker opp når et strekk skal fornyes. Slik var det også denne gang. Selv om vi har 40 års erfaring med strømpefornying er vi alltid bevisst på at det ikke er noen snarveier til gode løsninger. Nå er det viktig at alle entreprenører sørger for å utføre oppdragene så solid og godt at gravefrie metoder vinner fram i markedet. Dette var ikke en konkurranse mellom fem entreprenører, men en felles eksamen for å gjøre oss fortjent til oppdrag innenfor vårt fagfelt, sier Mathisen.
-Det må være fokus på kvalitet fra en strømpeforing produseres og fram til ferdig utført anlegg.  Som entreprenør skal vi alltid hilse stikkprøver velkommen, og vi setter pris på krevende oppdragsgivere, avslutter Mathisen.
 
Aarsleff: Markedssjef Stein Hansen i den norske avdelingen av Aarsleff AS er godt fornøyd med de tilbakemeldinger hans selskap har fått fra Bærum kommune i forbindelse med testen i mai.
–Vi har mange års erfaring med strømperenovering og vi har lagt vekt på kvalitet både i selve utførelsen og i dokumentasjon før, under og etter et oppdrag.  Likevel har også vi et forbedringspotensial. Vi vil gjerne være med å løfte fram NoDig i Norge, og offensive ledningseiere som stiller krav er viktige samarbeidspartnere i så måte, sier Hansen. 
Det er tre år siden det danske storkonsernet Aarsleff etablerte seg med egen rørfornyingsavdeling i Norge. Selskapet har vært forsiktig i sin satsing i det norske markedet, og har ingen planer om stor ekspansjon.
–Vi vil tilpasse oss markedet, og håper på en kontrollert vekst, sier Hansen, som gir ros til Bærum kommune for å løfte fram NoDig som sitt førstevalg innen ledningsfornyelse.

Kjeldaas: Prosjektleder Hendrik Panman i Vestfoldbedriften Kjeldaas AS kan også koste på seg et smil etter Bærum kommunes positive tilbakemeldinger.
-Vi er forholdsvis ferske i denne bransjen, men har på kort tid tilegnet oss kompetanse som gjør oss i stand til å konkurrere om spennende oppdrag innen VA-sektoren.  Vi var tydelige på at vi gjerne ville bidra til at kommunene får gode produkter og ikke bare reklamemateriell i glanset papir, sier Hendrik Panman.
-Vi gjennomførte de utfordringer Bærum kommune ga oss i forbindelse med denne testen, og jeg mener vi beviste både for oss selv og for kommunen at vi holder hva vi lover. Det er nok av utfordringer i det norske ledningsnettet og vi heier på oppdragsgivere som er aktivt med i prosessen og som gjør oss bedre, sier Panman.

TT teknikk: Daglig leder i TT teknikk, Stein Schanke, mener Bærum kommune er blitt en foregangskommune innen rørfornying.
-Gjennom det omfattende testprogrammet er det bekreftet at strømpeutforing som metode er egnet til å løse de fleste utfordringer man støter på ved rehabilitering av selvfallsledninger. Det er dermed opp til ledningseiere, konsulenter og oss entreprenører å utnytte metoden på en best mulig måte.
-Sammen kan vi heve kompetansen ytterligere innen NoDig. Vi har en vei å gå for å øke volumet innen gravefrie metoder. Skal vi lykkes med dette må vi nå inn med et enkelt og tydelig budskap til norske rådgivere og ledningseiere. Det hører med i totalbildet at kommunene også må øke sin bestillerkompetanse. På den måten kan vi sammen løfte fram miljøvennlige og økonomisk lønnsomme metoder for ledningsfornyelse, sier Schanke.