Rent vann: Aremark har mye vakker natur. Her fra en naturlig strand i Tripperødbukta ved sjøen Asperen. Foto Wikimedia Commons/Jan-Tore Egge.

Historisk utbygging av VA-nett med trykkavløp

Aremark kommune bygger VA med trykk-avløp i spredt bebyggelse. Fullt utbygget vil tilsammen ca 700 nye abonnenter være med i den nye offensiven. Valg av pumpeløsning falt på Skandinavisk Kommunalteknikk.

0

Skogskommunen Aremark kan rutte med idylliske hytter og hus ved vann og tjern. Nå blir trolig de fleste av idyllene både renere og mer verdifulle. Kommunen bygger ut VA-nettet i stort omfang.

-Vi har mye spredt bebyggelse i form av boliger og hytter, der mange ennå ikke har en godkjent utslippsløsning. Dette er ikke en akseptabel situasjon i 2015. Gjennom å knytte disse boliger og hyttefelt til et kommunalt nett blir utslippene kontrollert og det hele driftet av profesjonelt personell, forteller Ann-Catrin Johansson i Aremark kommune til VAnytt.

Hovedplan
Det er Aremark kommunes hovedplan for vann, avløp og miljø 2014-2026 (rev. til 2014-2019) som er bakteppet for offensiven. Planen innebærer en utbygging av trykkavløp for tilknytning av hytter og boliger i spredt bebyggelse som ikke er tilknyttet eksisterende avløpsanlegg i dag.
I dag er 550 abonnenter tilknyttet, på sikt blir dette dermed mer enn en dobling av antall abonnenter.
Hovedplanen deler opp utbyggingen av trykkavløpssystemet i flere trinn. Arbeidet man nå går i gang med dreier seg om trinn 1 og 2.
– Målet er å bli ferdig med trinn 1- 4 om fire år, og budsjettet er foreløpig på NOK 40 millioner, forteller Ann-Catrin Johansson i Aremark kommune til VAnytt.

[bildel]2015/33/hfp803021[/bildel]
Pumpetypen som Aremark har gått for.

Trykkavløp
Aremark kommune valgte å bruke totalentreprise, inkludert pumper. Som totalentreprenør ble valgt er Are anlegg. Valget av pumper falt på Skandinavisk Kommunalteknikk(SKT).
– SKT har betydelig erfaring med trykk-avløp og tilbyr en standard pumpe som kan brukes i hele kommunen uansett hvor i anlegget den plasseres. Alle abonnentene vil med andre ord ha eksakt samme pumpe.Vi er en liten kommune med begrensede ressurser, og derfor var dette et viktig argument. Gjennom å installere kun én en pumpetype reduserer vi kompleksiteten og vi kan bistå dersom det skjer noe akutt, sier Johansson.
I Aremarks budsjett for 2015 så er det fastsatt en tilkoblingsavgift for vann på 15 000 kr og kloakk på 35.000 kr

Frostfritt
Vann- og avløpsledningene skal etableres med helsveisende PE-ledninger på frostfri dybde. Der det er mulig omfylles rørene med stedlige masser. Systemet prosjekteres og dimensjoneres i sin helhet ut fra valgt pumpetype. Hovedledningsnettet skal etableres med færrest mulig felles kommunale pumpestasjoner. Kommunen kommer til å kjøpe inn ca. 650 stk. villapumper på vegne av beboerne i kommunen.
Are Anlegg er valgt som totalentreprenør for hovedledninger til trinn 1 og 2, inkludert leveranse av pumpestasjonene fra SKT. Are Anlegg har engasjert Pöyry som rådgiver for å utarbeide tegningsunderlag etc. Alle rørledninger blir dimensjonert av SKT.