Den første: Arkimedes pumpe.

Vurderer energimerking av pumper for avløp og spillvann

EU-Kommisjonen har startet et kravforberedende studium for eventuelle økodesignkrav for pumper. Hensikten med studiet er å analysere potensialet som eventuelt kan utløses på energi- og effektivisering.

0

EU-Kommisjonen har startet et kravforberedende studium for pumper. Studien bygger på forordning (EU) nr. 547/2012 samt forberedende studier på «Lot 28, pumper for avløp og spillvann» og «Lot 29, pumper for rentvann, basseng og fontener». Hensikten med studiet er å analysere potensialet som kan utløses på energi- og effekteffektivisering på pumper. Analysen vil i neste omgang være et beslutningsgrunnlag for hvorvidt Kommisjonen velger å gå i gang med å utforme økodesign- eller engergimerkekrav.

For at norske forhold skal reflekteres i studien, må norske interessenter og myndigheter bidra med opplysninger. Dette kan gjøres ved at man, via studiens hjemmeside, registrerer seg som «stakeholder» og engasjerer seg i arbeidet. Det er særlig viktig at eventuelle norske produsenter engasjerer seg fordi det til syvende og sist kan ende opp med regler som regulerer adgangen til EU og EØS markeder. Produkter som oppfyller kravene, vil tildeles et CE-merke som bevis for at de kan bringes i omsetning eller tas i bruk i næringsvirksomhet i EØS.
For detaljer se forstudiens hjemmeside.

Oppbyggingen av den forberedende studien:
Task 1 Virkeområde (definisjoner, status for eksisterende standarder og lovgivning)
Task 2 Markeder (volum og priser)
Task 3 Forbrukere (produktetterspørselsiden)
Task 4 Teknologier (produkttilbudsiden inkludert BAT og BNAT)
Task 5 Miljø og økonomi (Base case LCA og LCC)
Task 6 Designmuligheter
Task 7 Scenarier (policy, scenarier, virkninger og sensitivitetsanalyser)
Status:
Desember 2014      Oppstart av studiet
May 2015               Webside lansert
November 2015      Publisering av kapittel 1-4
November 2015      Første interessentmøte
2016                       Publisering av kapittel 5, 6 og 7
Januar 2017            Sluttrapport