Har tatt den digitale verden ut i grøfta

Gemini Portal ble utviklet for å gjøre hverdagen bedre både for de som satt på kontoret og de som jobbet ute. Etter at kunder har begynt å ta løsningen i bruk, har det dukket opp flere bruksområder.

0

– Det er klart vi har blitt mer effektive, når vi slipper å kjøre innom kontoret for å hente kart, sier Odd Magne Berg, fagleder VA i Lødingen Kommune. Han er en av flere brukere som bekrefter at Gemini Portal hjelper kommuner å få en mer effektiv arbeidshverdag.

Det er nå to år siden Powel lanserte Gemini Portal, med et mål om å forbedre våre kunder sin effektivitet. Siden den gang har nesten 70 kommuner gitt sine ansatte mulighet til å se hvor ledningsnettet ligger på mobiler og nettbrett, hente opp kumkort ved ett klikk, og legge inn dagbokhendelser direkte i databasen fra grøfta.

Effektiviserer driften
Nytten ved å kunne legge dagbok poster på objekter fra grøfta blir løftet frem som en av de store fordelene med programmet. Tidligere har mange skrevet ned avvik og hendelser på lapper, som i etterkant måtte ha blitt lagt inn i Gemini VA på kontoret. Dette har hos mange i en travel hverdag ført til tidkrevende prosesser og at mange hendelser ikke har blitt registrert.
Nå kan dette gjøres enkelt og direkte, noe Gudbrand Berg, avdelingsleder VVA i Øystre Slidre har opplevd.
– Nå får vi inn de opplysningene vi skal ha. Dagbokføringen er mer nøyaktig og vi får inn data direkte. Så kan det som kanskje virker ubetydelig der og da, men viktig på sikt, enkelt bli lagt inn i Portalen.

Mange bruksområder
Gemini Portal ble i utgangspunktet utviklet for å gjøre hverdagen bedre både for de som satt på kontoret og de som jobbet ute. Etter at kunder har begynt å ta løsningen i bruk, har det dukket opp flere svært egnede bruksområder.
Flere har fortalt hvordan portalen har gitt stor nytte og bidratt til økt effektivitet, ved at rørleggere som utfører arbeid for kommunen har fått gjestetilgang. Dermed kan rørleggerne for en periode få innsyn og tilgang på informasjon direkte i felt.
I Hemnes har man også gitt konsulenter tilgang til portalen.
– Vi gir konsulenter tilgang til portalen for en periode for innsyn, dette fungerer meget bra, sier Kent Andreassen, avdelingsleder VA.
Dermed kan konsulentene enkelt få tilgang til å hente ut store deler av informasjonen de trenger, uten at de krever ressurser i kommunen for å fremskaffe samme informasjon på papir.

Brukervennlighet 
For flere har også Gemini Portal blitt det daglige verktøyet på kontoret, ettersom portalen er rask og enkel å jobbe i, og viser informasjonen som ligger i databasen. Dermed kan man bare åpne nettleseren og få innsyn, uten å gå via fagsystemet Gemini VA.
Gudbrand Berg oppsummerte løsningen på følgende måte;
– Gemini Portal forenkler hverdagen både ute og inne på kontoret.
Tore Hugnes i Elverum er enig, hans ansatte har tatt godt mot Gemini Portal. – De så frem til å ta i bruk løsningen! Jeg kjørte en gjennomgang på to timer, og sendte de ut med nettbrettene. Jeg har ikke fått noen spørsmål om bruk etter det. Det har funket utrolig bra!
Jo mer informasjon som ligger inne i portalen og dagboken, jo bedre beslutninger vil man kunne ta. Bedre beslutninger betyr mer effektivitet vil bedre arbeidsprosessene for kommuner.
At løsningen er enkel å bruke, er det liten tvil om etter våre kundesamtaler. I tillegg har vi ikke solgt én time kurs på løsningen i de to årene som portalen har vært på markedet. Det kan vel ikke være et tegn på annet enn brukervennlighet?