Fra venstre: fungerende daglig leder i Provar AS, Harald Valen og kontorleder i Norconsults kontor i Ålesund, Arne Grim Maurstad.

Norconsult overtar Provar

Norconsult AS overtok 1. juni alle aksjene i Provar AS og styrker dermed sin posisjon i Midt-Norge. Provar er rådgivende ingeniørfirma innen vann og avløp, Selskapet vil fortsette sin virksomhet som en integrert del av Norconsult. Alle ansatte fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

0

Provar AS og Norconsult har samme syn på framtiden og begge selskapene erkjenner at markedet i enda større grad framover etterspør tverrfaglighet, større innkjøpspakker og større kapasitet, skriver Norconsult i en pressemelding.

Etter overtagelsen av Provar AS vil Norconsult i Ålesund ha mer enn 30 ansatte. 

– Kjøpet av Provar AS er en viktig byggestein for å befeste Norconsult sin posisjon som det ledende tverrfaglige kompetansemiljøet i Ålesund på rådgiversiden. Kjøpet gir Norconsult tilgang til et meget kompetent og anerkjent rådgivermiljø innen Vann og Avløp, og vi ser frem til å kunne tilby et ytterligere utvidet tjenestespekter langs de verdikjedene vi betjener i regionen i dag, sier konsernsjef i Norconsult AS, Per Kristian Jacobsen.

Begge selskapene ser store muligheter for markedsmessige og faglige synergier gjennom sammenslåingen,