Årskonferansen til NHO Trøndelag hadde gruppearbeid med å tegne morgendagens kommunegrenser. Foto: NHO

Trønderne tenker stort

Samtlige 250 deltagere på NHO Trøndelags årskonferanse ønsket å forandre dagens kommunestruktur, men det var selvfølgelig ulike varianter av hvordan de mente de større kommunene burde bli.

0

– En ting som slo meg var at samtlige 250 deltagere på NHO Trøndelags årskonferanse ønsket å forandre dagens kommunestruktur, sier regiondirektør Merethe Storødegård.

Årskonferansen til NHO Trøndelag hadde gruppearbeid med å tegne morgendagens kommunegrenser. Det var tydelig for Storødegård da hele konferansen mandag deltok i gruppearbeid der oppgaven var å tegne morgendagens kommunegrenser.

Ulike løsninger 
– Det var ingen som ønsket status quo, men det var selvfølgelig forskjellige varianter av hvordan de større kommunene bør se ut.  Dette er interessant når vi tenker på at forsamlingen var sammensatt av både bedriftsledere, ungdom og politikere.
NHO-direktør Kristin Skogen Lund sa fra talerstolen at det er pendlerregionene som danner naturlige kommuner fordi de har flest felles interesser. For Nord-Trøndelag kan det bety at Stjørdal/Meråker, Frosta/Levanger/Verdal, kommunene rundt Steinkjer, Grong, Namsos og Vikna blir nye kommuner.

Ut i hundre
Skogen Lund vil ha rundt 100 kommuner etter at kommunereformen er ferdig.  – Vi risikerer å få for stor fragmentering i kommunestrukturen. Det gir ikke optimal utvikling av veger, skoler og boliger.
En annen bieffekt av for små kommuner er at man ikke vil få tak i nok kompetanse til arbeidslivet i regionen. Skogen Lund tror det blir mindre fraflytting hvis regionkommunen er sterk nok.
– Det vil gjøre det mulig å opprettholde lokalsamfunn der det ellers ikke er grunnlag for å bo, sier hun og ser for seg en større kommunesammenslåing langs kystsonen i regionen. 
Kilde: NHO