NMBU urbygningen Foto: Ivan Brodey/ Statsbygg

Budsjettavtale med viktig vannsatsing

Regjeringen bevilger 2,5 millioner kroner til etablering av et nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur ved NMBU på Ås:

0

Etableringen av et nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur ved NMBU på Ås er viktig for kvaliteten på vann- og avløpstjenestene fremover.

Samfunnet er helt avhengig av at vann- og avløpstjenestene fungerer godt, slik at det er rent vann i springen og rent vann i naturen. En hovedutfordring i dette arbeidet er det omfattende ledningsnettet for vann, avløp og overvann, som i sum er på hele 280.000 km i Norge. Dette må bygges, driftes og vedlikeholdes på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte.