Nyheter

Nyheter

Nytt bygg, rekordomsetning og endringer på eiersiden

Samtidig som Klaro Ren­seanlegg åpnet sine nye lokaler på Moland i Risør forrige helg, ble det gjort kjent at daglig leder, Bjørn Stiansen, vil overlate en del av ansvaret til nye krefter.

Barter og rørfornying ga 18 000 til kreftsaken

For å markere åpenhet om menns helse i et mannsdominert yrke, har TT-Teknikk spart barter og samlet inn til sammen 18 000,- kroner til Movember Foundation.

Renseanlegg kan gjøres til viktige signalbygg

Tilpassing til landskapet i kombinasjon med funksjonalitet og nye materialvalg gir spennende utseende som skaper både lokal oppmerksomhet og nominasjon til byggeskikkpriser.

Utvalg foreslår virkemidler for å hindre skader fra overvann

Et utvalg nedsatt av regjeringen foreslår endringer i lover og rammebetingelser som vil gjøre det enklere for kommunene å tilpasse seg klimaendringene, nærmere bestemt problemet med overvann.

Interessant og opplysende om gasser i VA-anlegg

Gasser i VA-systemer fører til økte energikostnader, ineffektiv væskestrøm, trykktap og andre problemer. Med installasjon av luftere på riktige steder kan man imidlertid sørge for at gasser ikke forrstyrrer VA-systemene.

Fra fakkel til elkraft i renseanlegget

Nordre Follo Renseanlegg er i gang med å produsere elektrisitet av biogass fra slam. Dette er første gang teknologien brukes på renseanlegg i Norge, og Staten gjennom Enova støtter installasjonen med 1,3 millioner kroner.

Graveskader koster 500 mill pr år

Ny rapport viser kostnader ved graveskader i Norge. Rapporten viser at antallet graveskader i Norge er høyt.

Setter fokus på lekkasjehindring

Etter mange års innsats med bruk av tradisjonelle metoder, er tiden kanskje moden for å tenke nytt også i Norge, slik mange andre land allerede har gjort.

Fortsatt høy tilgang på anleggsprosjekter

Til tross for en nedgang i tilgangen på nye bygge- og anleggsordre i tredje kvartal 2015, har veksten vært kraftig sammenliknet med samme kvartal i fjor. Økningen det siste året har særlig vært sterk innen anleggssektoren.

Etterlyser lokalpolitikere som våger å ta ansvar

I 14 kommuner er den innrapporterte lekkasjegraden fra vannledningsnettet på over 50 prosent. Halvparten av årsproduksjonen fra disse kommunenes vannverk når altså ikke fram til abonnentene, men forsvinner ut av ledningsnettet.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com