Nyheter

Nyheter

Norconsult overtar Provar

Norconsult AS overtok 1. juni alle aksjene i Provar AS og styrker dermed sin posisjon i Midt-Norge. Provar er rådgivende ingeniørfirma innen vann og avløp, Selskapet vil fortsette sin virksomhet som en integrert del av Norconsult. Alle ansatte fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

Vannsparing er kommet for å bli

Norwegian Green Building Council(NGBC) samlet sist uke mer enn 70 tente deltakere til frokostmøte og debatt om vannsparing i bygg. Konklusjonen fra både foredragsholdere og tilhørere tyder på at oppmerksomheten rundt vannsparing er sterkt økende.

UV-behandling av avløp, vurdering av to ulike fullskala anlegg

Måledata fra avløpsrensing samt intensivt prøveprogram sommeren 2013 med kompletterende analyser av sporedannende bakterier, virus och parasitter er analysert og sett i sammeheng med driftserfaring og kostnader.

Skal bringe logistikken til nye høyder

Norsk Wavin innfører mer prosess-basert logistikk i selskapet, ved siden av å sette enda mer fokus på kundens behov og forventninger. Utvikling av logistikkfunksjonene vil bli et viktig konkurransefortrinn ved siden av å bidra til bunnlinjen.

Goodtech har fått tildelt et nytt drikkevannsprosjekt

VAR IKS har tildelt Goodtech prosjektet for prosess- og rørinstallasjoner til Langevatn vannbehandlingsanlegg som ligger i Gjesdal kommune.

I motsetning til i Norge ligger VA-utgiftene stille i Sverige

Mange svenske kommuner lar sin vane tro VA-avgiftene være uendret som i fjoråret, noen velger å sette de ned. Gjennomsnittsavgiften for en ”normal villa” sted dog med 3,5 % 2015. Dette er en prisstigning i tråd med tidligere.

Klimautfordringene stiller nye krav til vannfordrøyning

– Klimautfordringene setter nye, store krav til entreprenører, arkitekter og byggkonsulenter, hevder seksjonsleder for klimainformasjon ved Meteorologisk Institutt, Hans Olav Hygen.

Vannsparing for millioner

Nye og mer intelligente servantkraner på Kastrup flyplass i København vil trolig gi besparelser i vannutgifter på tre millioner kroner i året, viser en testperiode foretatt av Ostnor.

Går inn for å styrke sentral godkjenning

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner foreslår å styrke sentral godkjenning, på en måte som skal gjøre det enklere og mer lønnsomt å være seriøs. Det er et problem med useriøse aktører i byggenæringen.

I Båstad må du heretter betale etter mengde overvann

Stadig flere vannregioner i Sverige innfører nye måter å beregne vann- og avløpskostnader på. I Båstad har man nylig innført et nytt system, som betyr at også de som leverer overvann må betale etter mengde.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com