Nyheter

Nyheter

Ulefos bygger ut kundesenteret med tre

Ulefos ekspanderer virksomheten, og for å kunne kundene enda raskere service, har man besluttet å utvide kundesenteret med tre stillinger.

Randi Tofting er ny fabrikksjef hos Hallingplast

Har vært prosjektleder hos Hallingplast siden 2014 og vil ha ansvaret for den daglige driften, mens daglig leder Steinar Tragethon i større grad vil jobbe med produktutvikling og innovasjon.

Fagerberg Norge og Sigum fusjonerer

Det nye selskapet heter Sigum Fagerberg AS, og vil være virksomt fra 1. mai 2015. Sigum Fagerberg AS satser på å føre videre det beste fra de to selskapene, og får dermed totalt sett et mer komplett produktspekter innen VA.

Kloakksmell på 1,7 milliarder

Dei fire nye kloakkreinseanlegga til Bergen kommune skulle ha stått ferdig i 2012 og ha kosta 465 millionar. I dag er prislappen på 2,2 milliardar, og berre eit av dei fire anlegga står ferdig. Dette skriver NRK Hordaland.

Mange i Sarpsborg har gratis vann og kloakk

Stadig dukker det opp nye abonnenter som i årevis har mottatt gratis vann - og i mange tilfeller også gratis kloakkrensing fra kommunen. Nå er tiden kommet for å hanke dem inn.

Asle Aasen ved Bergen Vann fikk Vannprisen 2015

Rådgivende Ingeniørers Forening og Norsk Vannforening har tildelt Asle Aasen årets Vannpris. Han er seksjonsleder vannproduksjon ved Bergen Vann. Aasen får prisen for sin innsats for å fremme vannfagene i Norge og andre land.

PE tar over for metall i kulvert

Titusener av kulverter over det ganske land er i ferd med å gå ut på dato. Særlig metallkulverter setter i mange tilfeller mennesker i fare på grunn av risiko for kollaps, men også betongkulverter tæres av tidens tann.

Langsiktig satsing bærer frukter for Furnes

Mange store samferdselsprosjekter har gitt Furnes nok et godt år. Store investeringer og nye produkter har gått hjem i markedet. Og skulle Presidenten komme på besøk er du ikke lenger nødt til å sveise kumlokk.

Monica Meland vil gjeninnføre bøter

– Dagens ordning der leverandørene må gå til domstol for å håndheve brudd på anskaffelsesreglene har rett og slett ikke vært effektiv nok, sier Mæland, som dermed varsler tøffere håndheving av reglene

Veibygging skal bli mer langsiktig enn tidligere

I går la regjering og partiene Venstre og KrF en ny reform innenfor veisektoren; etableringen av et eget utbyggingsselskap. Selskapet skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde bestemte veier.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com