Nyheter

Nyheter

Velger trygghet framfor olje

KarriereBarometeret 2015 viser at studentene søker seg bort fra de konkurranseutsatte bransjene og over i det trygge. Teknologistudentene har blitt mer positive til arbeid i det offentlige.

Jakter fremmedvann med nivåmålinger i kummene

Fet kommune intensiverer jakten på fremmedvann. Man plukker ut de mest belastede områdene og overvåker kummer med nivåmålere. Utfra dette finner man det rørstrekket som er rammet og setter inn tiltak.

Gravefri rørlegging: Grenser sprenges.

Det er snart ingen grenser for installasjon av rør i jomfruelig terreng. Om det er løsmasser, fjell eller kombinasjonsmasser, har man i dag tilgang til boreutstyr og teknikker til alle slags grunnforhold.

Der ingen skulle tru at ingeniørar kunne bu

At Sweco har mange sterke faggrupper på et sted som Seljord har i mange år vekket undring i rådgiverbransjen. Avdelingen har hatt solid vekst de siste fem år, og teller i dag ca. et halvt hundre ansatte.

Ny norsk flotasjonprosess som ikke bruker kjemikalier

Normex i Ålesund har utviklet en ny renseprosess spesielt for reduksjon av partikler og fett i avløpsvannet. Løsningen bruker ozon til å mikro koagulere, hygienisere og flotere de organiske bestanddelene.

Kommunereformen tar etterhvert form

Regjeringens forslag om overføring av oppgaver til kommunene er et viktig skritt i retning av større og sterkere kommuner, mener NHO.

Mer bærekraft å hente ut av minirenseanlegg

Bransjeforeningen Avløp Norge vil høyne kvaliteten på renseeffeekten fra minirenseanlegg. De vil dessuten heve nivået på ettersynet ved å etablere kurs for servicefolk, formidle informasjon og kunnskap til eiere av renseanlegg.

Arbeider for felles mal innen kontroll av minirenseanlegg

Det er krav om årlig rapport på minirenseanlegg fra leverandør til kommune. Det er i dag opp til den enkelte kommune og sette krav til rapportering. Avløp Norge og Norsk Vann vil utvikle en standard mal.

Klaro E først ute med å bestå «hyttetesten»

Biologiske minirenseanlegg kan godt ligge i dvale i flere uker uten at det går ut over renseeffekten. Ny test viser at denne type anlegg kan henge med selv når belastningen går fra null til hundre.

Aremark med trykkavløp og vannforsyning i spredt bebyggelse

Kommunen skal legge til rette for eksisterende og ny hyttebebyggelse og boligfortetting ved å bygge ut et system for trykkavløp. Det er planlagt utbygging i to faser.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com