- Vi må planlegge for livet - vi har ingen å miste, sier adm. dir. i Skanska Norge, Ståle Rød.

De seks dødsrisikoene

Sikkerhetsuka

0

På mer enn 10 000 bygg- og anleggsplasser vies ekstra oppmerksomhet til sikkert arbeid i alle ledd av produksjon og planlegging.

Tema for den ellevte sikkerhetsuka er planlegging for å fjerne de seks dødsrisikoene fra alle Skanskas prosjekter. For å ivareta vår egen og andres sikkerhet, må hele organisasjonen jobbe systematisk med å fjerne, begrense og beskytte oss mot de mest kritiske risikoene vi utsettes for på våre prosjekter. Dette må gjøres i alle faser av et prosjekt.

Grovt sett er det seks kritiske risikoer som tar livet av mennesker på bygge- og anleggsplasser. I Skanska kaller vi dem de seks dødsrisikoene.

De seks dødsrisikoene er:
-konflikt menneske maskin
-fall fra høyde
-fallende gjenstand (løfteoperasjoner
-konstruksjonssvikt
-elektrisk spenning
-eksplosjon

– Sikkerhet går foran alt i Skanska. Arbeidet med sikkerhet kan aldri hvile, men for å markere betydningen av temaet vier vi en årlig uke med ekstra oppmerksomhet til sikkerhet. Vi har et enormt fokus på å minimere dødsrisikoer på våre prosjekter. Derfor har nettopp planlegging for å fjerne de såkalte seks dødsrisikoene blitt valgt som tema for årets sikkerhetsuke. Vi må planlegge for livet, vi har ingen å miste, sier adm.dir. i Skanska Norge, Ståle Rød.

På mer enn 100 prosjekter og kontorer rundt om i Norge vil markeringen av årets sikkerhetsuke sette sitt preg, i form av arrangementer, øvelser og oppgaver. Blant aktivitetene som gjennomføres i løpet av Sikkerhetsuka inngår beredskapsøvelser, sikkerhetssamtaler, hundretalls sikkerhetsinspeksjoner, gjennomføring av sikker jobbanalyse (SJA), omfattende kursvirksomhet og diskusjoner om sikkerhet. Media kan ta kontakt med Skanskas representanter sentralt eller lokalt for å følge ukas arrangementer.