VA

VA

VA-rør brukes som ventilasjonskanaler

På 80-tallet fikk norsk byggebransje øye på mulighetene som ligger i å plassere store deler av ventilasjonskanalene i grunnen. Praksisen griper stadig mer om seg og flere store bygg får sine hovedkanaler av ventilasjonsanlegget plassert i bakken, under eller utenfor bygget.

Ikke mye å utsette på driften i Oppland

Oppland fylke har mange renseanlegg som er bygget på sent 70- og tidlig 80-tall. Av disse befinner 30 anlegg over størrelsesgrensen på 2000 p.e., mens de resterende er såkalte §13 anlegg.

NoDig Challenge er endelig i mål!

Mandag 4.september markerte Oslo VAV vinneren av NoDig Challenge i en lukket seremoni for samarbeidspartnerne. 5.september offentliggjorde de resultatene under Norsk Vanns årskonferanse i Oslo.

Norconsult skal bidra til bedre vannkvalitet i Asker og Bærum

Norconsult har signert kontrakt med Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) for gjennomføring av forprosjekt for nytt vannbehandlingsanlegg.

Skuer langt framover

Movar* har i en årrekke levert gode renseresultater. I møte med nye rensekrav velger man å løfte blikket mer enn det som er vanlig i bransjen. Det etterspørres bærekraftig teknologi som tar avløpsrensing framover.

Bjørn Bilden er ansatt som salgsingeniør hos INNVA

Bjørn Bilden er ansatt som salgsingeniør hos INNVA AS fra 1. august. Bilden er utdannet sivil ingeniør og har lang erfaring innen ventiler fra blant...

NCC skal bygge nytt renseanlegg i Os

NCC Norge er tildelt kontrakt på bygging av nytt avløpsrenseanlegg for Os kommune i Hordaland. Prosjektet har en verdi på rundt 125 millioner kroner og med 2 års byggetid.

Tromsø først ute med VA-samspillskontrakt

Tromsø kommune har bestemt seg for å prøve ut den såkalte Odensemodellen med samspillskontrakt mellom byggherre, rådgiver og entreprenør. Kommunen har hentet inn rådgiver Christen Ræstad fra Drammen i et omfattende prosjekt for bydelen Mortensnes.

Avløpsvann utgjør en helserisiko for operatører

Håndtering av avløpsvann, septiktømming og høytrykkspyling medfører en risiko for eksponering for flere type forurensning for operatører i avløpsbransjen. Høye gasskonsentrasjoner av hydrogensulfid kan gi umiddelbart bevissthetstap og død og krever øyeblikkelig behandling.

Frostsikring av trykkavløp krever svært lite strøm

Frostsikring av grunne VA-ledninger krever svært lite energi. Etter et års drift er regningen gjort opp ved Aarbu Hyttefelt i Aremark. Erfaringene er svært positive og styrker miljøaspektet ved bruk av trykkavløp i VA-nett.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com