VA

VA

Matnyttig møte mellom praktikere og rådgivere

Arrangementet Vann og Miljø 2018 i Sandefjord i forrige uke i regi av VPI og AVK ble et spennende møtested for fagfolk med ulike roller i VA-bransjen, både gjennom dyktige foredragsholdere og nyttige messevandringer med intim atmosfære.

Gravefri metode erobrer festningen

For å få bukt med rusten og dårlig vannledning til Akershus slott, startet NCC tirsdag arbeidet med renovering av den 150 millimeter vannledningen inne på festningområdet, et oppdrag som utføres for Forsvarsbygg.

Sweco inviterer til fagseminar om overvann

Nedbørsskader koster samfunnet mange milliarder hvert år, og dårlige eller manglende overvannsløsninger er årsaken til de fleste skadene. Sweco inviterer til lunsjmøter om overvann for å se nærmere på dette dagsaktuelle temaet.

Sikkerhet ekstra viktig for vannbransjen

Et velfungerende vann- og avløpssystem er en nødvendighet og en selvfølge i et moderne samfunn. Ny teknologi som nye sensorer, IoT, maskinlæring og kunstig intelligens har gjør det mulig å digitalisere store deler av bransjen, noe som kan sørge for mer kostnadseffektivt og sikrere drift på mange måter. Teknologiutviklingen er ikke uten ulemper, for med digitalisering og tingenes internett kommer også utfordringer.

Grundfos skal ut på PUST Tour 2018

PUST Autodapt er forkortelsen for pumpestasjon og navnet Grundfos har satt på en hel serie mindre avløpumpestasjoner for 1-25 boliger. Pumpestajonene er konstruert for å pumpe kloakk fra hus og hytte hvor selvfall er ugunstig.

Oslo Havn vil satse 1,8 mill på miljøtiltak

Oslo Havn KF vil styrke kundenes grønne omstilling med en ny tilskuddsordning. - Nå kan kundene søke om støtte til små og store tiltak som bidrar til utslippsreduksjon. Vi håper ordningen styrker evnen og viljen til å gjøre Oslo til en fremtidig nullutslipps havneby, sier styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF.

Ber AF-Gruppen å rydde opp plast i sjøen

Det er Stavanger Aftenblad som melder dette. – Dersom entreprenøren hadde gjort jobben sin, ville omfanget av disse plastutslippene vært minimalt, sier Gunnar Eiterjord, prosjektleder...

Digital arbeidsflyt sparer mye viktig tid

Mange bedrifter i bygg- og anleggsbransjen opplever at de bruker mye tid på å dele informasjon og holde alle prosjektsdeltakerne oppdaterte. Med bedre flyt i informasjonen kan man være mer effektive i en kostbar anleggstid.

Varmepumpe på avløpsvann tok prisen

Stavanger kommune har etablert en ny energisentral som henter varme fra avløpstunnelen rett ved byens svømmehall. Løsningen fikk Varmepumpeprisen 2018 – større varmepumpeanlegg, som ble delt ut under Varmepumpekonferansen på Fornebu denne uken.

Ny topp til kabelkum slår gnister mot VA

Furnes’ nye Premium topp til kabeltrekkekum er i ferd med å få oppmerksomhet også i VA-segmentet. Flere betongprodusenter vurderer nå å produsere en ny spesialtilpasset underdel til det nye topproduktet.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com