Forretningsutvikler, Paal Moen, og Marketing manager Terese Lunde i Grundfos, mener rørleggeren må være forberedt, så de kan hjelpe sine lokale kunder med de problemene overvann fører med seg, og spesielt hvis det skulle bli flom og ødeleggelser.

Vil mobilisere flere rørleggere mot overvann

I disse tider hvor snøen på fjellet skal bort, kommer også vannmengdene. Alt avhenger av hvor fort snøen smelter i forhold til eventuell flom og store ødeleggelser. Grundfos mener rørleggerne må være klare for å kunne bistå sitt lokale marked, hvis prognosene treffer og uhellet først er ute.

0

– Slår prognosene til er det muligheter for flom mange steder i Norge. Det betyr at mange eneboliger vil få vann og oversvømmelse i kjellere og garasjer. Her mener vi at rørleggerne må være klare for å kunne bistå sitt lokale marked og kunder. Vi håper de er forberedt, sier Terese Lunde, marketing manager i Grundfos Norge.

Grundfos har utviklet en kasse som heter Multibox og som inneholder det rørleggeren trenger hvis man skal tømme en oversvømt kjeller, eller andre steder det trengs å fjerne vann fort.
– Det er noen år siden vi lanserte Multiboxen, så den finnes allerede ute hos grossistene.
Dette er en kasse som ikke tar veldig stor plass, og som er fint å ha klar i bilen, sier Lunde.

Enkel i bruk
Tanken bak Multiboxen er at dette skal være enkelt å bruke for rørleggeren. Boksen veier kun 13 kg, og består av en Unilift  CC7-pumpe, og en 15 meter lang lenseslange med tilhørende koblinger og et adapter som passer til flere slangestørrelser. Pumpen går opp til 380 watt.
– Denne boksen dekker de fleste behov for overvann og oversvømmelser i eneboliger når det gjelder vannmengder og løftehøyde. Pumpen er klar på få minutter, og lett å betjene. Den pumper helt ned til tre millimeter på gulvet, og har en løftehøyde opp til syv meter.
Maks pumpekapasitet er 10 kubikk i timen. Det er automatisk start og stopp funksjon som regulerer seg etter vannmengden, men kan også fås med manuell styring hvis man ønsker det. Vitale deler i pumpen som selve pumpehuset er i kompositt materiale. Dette er den minste lensepumpen vi har, men holder lenge til det formålet den er beregnet for. Så for rørleggeren er dette det mest kurante produktet de kan bruke med tanke på flomsikring, sier Paal Moen, Forretningsutvikler VVS i Grundfos.

Vannskader er kostbart
Moen er klar på at overvannsnettet i Norge ikke er dimensjonert for store vannmengder. Det får man stadige påminnelser om. Med et heftigere vær, ikke minst store nedbørsmengder, finner vannet gjerne korteste vei, det fører til større skader. En konsekvens av det er større forsikringspremier.

– Vi mener rørleggerne har store muligheter til å drive salg og forebygging av skader fra overvann. Et case er hasteoppdrag som Multiboxen er beregnet på, et annet eksempel kan være husstander som stadig er plaget av overvann som trenger inn i kjellere osv. Her kan man selge inn permanente installasjoner som kan ta unna vannet fortløpende. Men da er kanskje en pumpe i rustfritt stål å foretrekke, sier Moen.

– Vi har selvfølgelig pumper for større vannmengder og løftehøyder, helt opptil 2 kilowatt. Grundfos kan levere det meste ut fra behovene som finnes, og vi har mye kunnskap og kompetanse når det gjelder pumper. Men når det gjelder beredskapspumper, er det nok de små pumpene som er mest anvendelige for rørleggeren, påpeker Moen ovenfor VVSforum.

Et marked for rørleggeren
Terese Lunde føyer til at overvannproblematikken er høyst reell om dagen. Hun håper derfor rørleggeren ser mulighetene i å selge flere og gode tjenester som kan hjelpe folk i en vanskelig situasjon.

– Dette er konkrete tiltak for å hjelpe der og da, samt forebygge der det er problemer. Men rørleggeren må ha utstyr som kan hjelpe kundene. Dette er et marked som rørleggeren burde benytte, sier Lunde.