Drammen sykehus er et av mange prosjekter som Multiconsult arbeider med.

Studentene har tro på Multiconsult

Universum avdekker hvert år Norges mest attraktive arbeidsgivere og studenters karrierepreferanser ved norske universiteter og høyskoler, og i år har i overkant av 12.000 studenter sagt sin mening. Multiconsult rangeres for sjette året på rad som den mest attraktive arbeidsgiveren i rådgiverbransjen.

0

Det er andre året på rad Multiconsult rangeres topp-3 når teknologistudenter bes om å vurdere sin drømmearbeidsgiver.

– Vi er både glad og ydmyk for den posisjonen vi har opparbeidet oss blant teknologistudentene. Dagens studenter er fremtidens ingeniørstjerner. Det at vi er i en posisjon hvor vi får anledning til å både rekruttere og forme disse fremtidige stjernene gir oss et fortrinn fremfor våre konkurrenter, sier Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult.

Styrket blant kvinner
Multiconsult er opptatt av en god kjønnsbalanse blant sine medarbeidere og har et uttrykt ønske om å styrke kvinneandelen i selskapet. Selskapet har også vært tydelig på at de ikke ønsker det skal være lønnsforskjeller mellom kvinner og menn med tilsvarende kompetanse og posisjon. Universum-undersøkelsene de siste årene tyder på at dette er et budskap kvinnelige studenter har fått med seg.

-Vi har aldri hatt en så sterk posisjon blant kvinnelige studenter. Det at vi nå rangeres som den nest mest attraktive arbeidsgiveren blant alle teknologiselskapene er noe av det som gleder meg aller mest ved årets undersøkelse, sier Madsen.

Langsiktighet 
Multiconsult etablerte i 2011 en ny profil og en ny struktur for hvordan selskapet arbeider opp mot studenter. All aktivitet opp mot studieinstitusjoner ble samlet under fellesbetegnelsen MUST-Multiconsult for studenter. Studentarktivitetene ble satt i en struktur og det ble etablert en organisering ledet av yngre medarbeidere i selskapet, men i tett samarbeid med både ledelse, HR og kommunikasjon.

-Det er en gledelig nyhet at vi holder på 3. plass i Universums undersøkelse, og at vi har styrket vår posisjon som best i bransjen. Dette er et resultat av langsiktig og målrettet arbeid fra ingeniører som rekrutterer ingeniører. Vi i Must har ikke tro på kortsiktige stunts, vi er ærlige på hvem vi er og viser oss fra innsiden når vi er ute blant studenter. Det er det som fungerer, sier Arve Grinden, leder for Must i Multiconsult.

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre – og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt. Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.