Eksempel på tilbakeslagsventil, som er et av flere virkemidler som kan reduserer flomskader.

Takstbransjen i flomberedskap – Her er norske takstmenns beste flområd

Mer enn 400 NTF-takstmenn over hele Norge er nå klare til å rykke ut dersom den varslede vårflommen skulle bli katastrofal. Med relativt enkle grep kan du som bor i et flomutsatt område redusere ødeleggelsene.

0

NVE advarer mot flom på oransje nivå i deler av Sør-Norge fram mot helgen. Det er det nest høyeste aktsomhetsnivået, og er en alvorlig situasjon som krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlig skade.

– Dette bekymrer oss, spesielt når vi vet at på langt nær alle flomutsatte kommuner har satt inn de nødvendige flomsikringstiltakene, sier fagdirektør i Norges Takseringsforbund (NTF), Espen Fuglesang.

Deres mer enn 1600 takstmenn spredd over hele Norge har god erfaring med hva som blir skadet og hvordan man best kan sikre seg mot dette.

Fagdirektør i Norges Takseringsforbund (NTF), Espen Fuglesang

Økende flomfare
Ifølge NVE er det stigende temperaturer på Østlandet som vil føre til en kraftig økning i snøsmeltingen i alle områder hvor det ligger snø. I Nord-Norge og det meste av Trøndelag ventes det også stigende temperaturer og økende vannføring på grunn av den økte snøsmelting framover mot helgen.

Lørdag advarte de også om at økende temperaturer og snøsmelting øker faren for jord-, sørpe- og flomskred i områder på Østlandet, Telemark og Trøndelag.

– Det er viktig at alle avklarer om de bor i et flomutsatt område. Det kan du sjekke på varsom.no. Deretter bør de som gjør det ta en del forholdsregler. Det kan spare deg for mye – både rent økonomisk, men også menneskelig. Det er tøft for de fleste å få ødelagt hus og hjem av flom, sier Fuglesang.

Gjennomsnittsskade på 150 000 kroner

I fjor høst ble mer enn 3300 skader innrapportert etter en voldsom flom på Sørlandet. Samlet beløp for skadene beløpte seg til mer enn 500 millioner kroner. Det betyr at en gjennomsnittsskade var på rundt 150 000 kroner.

– Noe av det mest ødeleggende i forbindelse med flom, er at boliger blir stående med vann- og fuktskader lenge før tiltak blir iverksatt. Det er fordi mange blir rammet samtidig, og kapasiteten er ikke god nok til å løse alt like fort. Det kan også forårsake dannelse av helseskadelig muggsopp, sier Fuglesang.

Tilbakeslagsventil på kloakken en smart investering

Ifølge NTFs fagdirektør er også tilbakeslagsventil på kloakken en svært god investering.

– Bor du i et flomutsatt område bør du skaffe deg dette. Kloakken kommer ofte i retur på grunn av overvann og kan fylle opp kjelleren din. Det er grisete saker på alle måter, sier Fuglesang.

Her er de viktigste flomområdene:

Før flommen:
·Sikre dine verdisaker og løse gjenstander som kan flyte vekk.
·Bønder bør vurdere å fjerne rundballer.
·Vurder om du trenger å tette vinduer og dører.
·Ved akutt behov for hjelp – ta kontakt med kommunen.
·Sørg for at ting ikke står på gulvet. Få det opp i høyden, gjerne i plastbokser.
·Sørg for at vannet får fritt leide og at avløp er åpne.

Når skaden har skjedd:
·Skru ut sikringen for den etasjen som har blitt oversvømt.
·Tøm ut mest mulig vann.
·Fjern vinduer eller lukk dem opp i områder der vannet har kommet inn. La innvendige dører stå åpne.
·Riv ut gulvbelegg og tepper.
·Er du hjemme, bør du la ytterdøren også stå åpen. Dette gir raskere tørking.
·Sett opp vifter for å forsterke luftsirkulasjonen.
·Rydd slam og annet og rengjør.
·Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
·Informer ditt forsikringsselskap raskt. Ta gjerne bilder av skader.