AVK lanserer fleksible kombikryss i flere dimensjoner

Nylig lanserte AVK et nytt fleksibelt kombikryss i DN400. Nå kommer man med to til, nærmere bestemt i DN250 og DN300. Og til sommeren lanseres ytterligere tre dimensjoner, slik at AVK kan tilby fleksible kombikryss med senterdel i samtlige dimensjoner fra DN100 til DN400.

0

Fleksible kombikryss brukes både ved nyinstallasjoner og rehabilitering av eksisterende anlegg. Selv om de blir mest brukt i kummer, kan de også benyttes for nedgraving. Alle dimensjoner av AVKs fleksible kombikryss holder samme byggelengde som tidligere AVK kombikryss på markedet, og byggelengden og senterlinjen er dessuten konstant, uavhengig av dimensjon på ventil.

Fleksibelt

Det unike med de fleksible kombikryssene er fleksibiliteten ved valg av ventiler. Man eliminerer behovet for flenseoverganger og reduksjonsflenser, dette blir både tids og kostnadsbesparende, og plassbehovet minskes. I tillegg må man ikke glemme sikkerheten, ved å ha festeørene på senterdelen vil produktet være 100% forankret uansett om for eksempel en rørtilkopling eller ventil fjernes.  Altså en sikker løsning for personer som befinner seg i kummen. 

– Et annet fortrinn er den konstante byggelengden for hver dimensjon, for eksempel er byggelengden 1050mm på et DN300 AVK fleksibelt kombikryss, uansett om man konfigurerer dette med DN150 ventiler eller DN300 ventiler. Dette gjør det svært enkelt ved utskiftninger i eksisterende anlegg, og svært fleksibelt med tanke på fremtidige endringer, forteller produktsjef Kjetil Myhra ved AVK. 

Renseplugg

Senterdelen på de nye kombikryssene er som vanlig utformet med fullt gjennomløp. På alle de fire utgangene kan det monteres ventiler fra DN150 og opp til senterdelens eget DN mål.

I tillegg til ventiler i DN150,200,250, 300 og DN400, tilbyr AVK et blinddeksel med løfteører og uttak for serviceventil. Dette gir også mulighet til levering av både 2 og 3-veis kombikryss ut fra samme senterdelen.

-Kort summert en fleksibel løsning. Permanent forankring, gjennomløp i senterdelen tillater bruk av harde renseplugger, og alle har et DN100 senteruttak for montering av brannventil og serviceuttak med optimal korrosjonsbeskyttelse, summerer Myhra.

 Nye krav

Fleksible kombikryss er designet for å møte de nye kravene i Norge, etter RIN prosjektet om «Sikkerhet i kummene». Festeørene er festet på senterdelen, og er dimensjonert for å tilfredsstille disse kravene. Denne plasseringen sikrer at forankringen av kombikrysset forblir upåvirket av om enkelte av rørtilkoplingene eller ventiler fjernes. Dette gir en optimal sikkerhet for driftspersonell som foretar arbeider i kummen. Det er også utviklet konsoller for både Basals og Østraadts innfestningssystem i prefabrikerte betongkummer etter VA/Miljø-blad 112.  AVK fleksible kombikryss gir en optimal fleksibilitet ved planlegging og installasjon av nyanlegg. Ventilene monteres til senterdelen med et todelt klammer som sikres med to bolter. Dette gir en rask og pålitelig installasjon. Ventilene kan monteres/demonteres med hjelp av standard verktøy, og kan løftes vertikalt opp fra enheten. Dette gir muligheter for ettermontering av ventiler med for eksempel andre dimensjoner.