Norges nye VA-messe

Fire dager med messe på fire steder, totalt 700 besøkende, 19 fornøyde utstillere og mange interessante seminarer oppsummerer to uker på turné i mars.

0

VA Tour har på rekordtid posisjonert seg som Norges mest matnyttige messe og møteplass innen nedgravd VA.

– Vi er veldig fornøyde med resultatet fra årets VA Tour, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VA og VVS produsentene VVP som er en av arrangørene av VA Tour Norge.
– Jeg hørte bare positive kommentarer på messegulvet, både fra utstillere og besøkende. Det her er et konsept å bygge videre på og det er begynnelsen på en lang reise, fortsetter Bjarne Haugland.

VA Tour Norge ble arrangerr 13. mars i Stavanger, 15. mars i Bergen, 20. mars i Oslo og 22. mars i Trondheim. 19 bedrifter deltok som utstillere.

Tema for seminarprogrammet var digitalisering og besto til stor del av case studies som for eksempel 3D-prosjektering, hvordan man får tilgang til VA-data på sin mobile enhet, feil som ble oppdaget ved nyanlegging og E39-prosjektet, et krevende motorveiprosjekt med stort miljøfokus.

Hele programmet og alle presentasjoner ligger på www.vatour.no

Se nettsiden www.vatour.no for nærmere informasjon og program, eller ta kontakt med: