– Honeywell Home øker fokuset på rent og sikkert drikkevann
Account Manager Tom Fjordvang i Honeywell Home, merker en større interesse rundt drikkevannshygiene og sikkerhet. Det var et stort tema i mange av samtalene han hadde under VVS-dagene i år.

– Honeywell Home øker fokuset på rent og sikkert drikkevann

- Viktig å ha kontroll på partikler og trykk:

0

Fremmede partikler og forhøyet vanntrykk forekommer i alle typer vannforsyninger.
Derfor er det viktig å hindre forurensning i å trenge inn i rørsystemer med tanke på både vannhygiene og teknisk drift. – Vi opplever at våre kunder har større oppmerksomhet knyttet til dette temaet nå enn tidligere, sier Tom Fjordvang i Honeywell Home.

Under VVS-dagene sist uke viste Honeywell Home frem deler av sitt produktregister rundt sikkert drikkevann og vannhygiene.
– Vi fikk vist frem mange produkter og ikke minst pratet med mange under messen. Behovet for informasjon rundt sikkert drikkevann er stort. Det er viktig for oss å kunne formidle nyttig kunnskap, og ikke minst vise frem hvilke løsninger som finnes, sier Fjordvang.

Filter og trykkreduksjonsventiler
Honeywell Home leverer mange ulike produkter til vanninstallasjoner som grovsiler og returspylende filtre.

– Selv om vannet er rent når det forlater vannverket vil det passere ventiler og rør av varierende kvalitet. Det betyr blant annet at sand og rustpartikler kan følge med drikkevannet. Denne type partikler er ikke noe stas å få inn i husets vanninstallasjoner. Det kan være noe så enkelt som et dusjhode, men også dyser og ledninger i moderne kjøkkenmaskiner, som dampkomfyrer, ismaskiner og kaffemaskiner, forteller Fjordvang.
– Partikler utenfra kan forårsake korrosjon, skade, og sette maskinene ut av spill.

Et annet moment er det kommunale vanntrykket som kan ofte variere fra sted til sted. Ettersom pumper starter og stopper og vann tappes, vil trykket kunne endres betydelig. Noen ganger kan trykket øke brått, noe som også kan være uheldig for husets tekniske installasjoner.

– Vi tilbyr trykkreduksjonsventiler som regulerer trykket ned til et akseptabelt og stabilt nivå. Ventilene finnes også i kombinasjon med returspylende partikkelfilter. Da får man total beskyttelse mot inntrengning av partikler og høyt trykk, understreker Fjordvang.

Tilbakeslagsventiler
– Vann er grunnlaget for alt liv. Derfor må vi beskytte drikkevannet for å hindre forurensing. Drikkevannsforskriften §4 sier at det er forbudt å forurense drikkevann. Det gjelder for alle som er tilknyttet offentlige eller private vannverk.

– Forurenset vann kan utløse både sykdomsutbrudd, helseskader og i ytterste konsekvens dødsfall. Ved å montere tilbakeslagssikring, forebygges faren for tilbakeslag av forurenset væske inn på ledningsnettet.

Honeywell Home har godkjente ventiler i alle 5 væskekategorier som er beskrevet NS-EN1717.  Ventilene dekker alle væskekategorier fra 1 til 5, og rangeres etter forurensningsgraden, hvor 1 er rent upåvirket vann, til 5 som er vann med fare for innhold av bakterier eller virus.

VVS-dagene
Fjordvang er fornøyd med årets VVS-dager selv om han synes antall besøkende den første messedagen var litt skuffende.
– Vi er fornøyd med messen i år, og spesielt torsdag og deler av fredagen var veldig bra. Vi hadde mange besøkende innom standen, og vår lokale servering av sveler fra Madam Tveten var en suksess. Det gikk med over 500 sveler, og vi fikk delt ut over 600 brosjyrer utover den praten vi hadde med kunden. Så alt i alt er vi godt fornøyd med årets VVS-dager, sier Fjordvang.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com