Skal drøfte utfordringene og vise de nye løsningene

Den norske VA-industrien står overfor en rekke utfordringer de neste årene. Investeringer i milliardklassen, muligheter og trusler i den kommende digitaliseringen, kompetanseutvikling og sikring av bemanningstilvekst i VA-bransjen: dette er bare noen av utfordringene som bransjen må håndtere de kommende årene. Et av målene med VA-Tour er å drøfte utfordringer og presentere mulige løsninger.

0

For å kunne løse framtidens utfordringene, er det nødvendig at så mange som mulig av de involverte skaffer seg opplysninger om den nye teknikken som finnes, de nye arbeidsmåtene og alle mulighetene som finnes hos leverandører, konsulenter og andre.

Et viktig ledd i dette er VA og VVS produsentene VVPs egen satsing, VA Tour Norge, som består av en utstilling og en landsdekkende turné av aktuelle seminarer. Hensikten er å gi kommuner og andre involverte et lavterskel tilbud i form av en kostnadsfri mulighet til å ta del i den nyeste teknikken og få informasjon om de nyeste VA-løsningene.

– Dette er slik vi ser det VA-Norges viktigste møteplass i 2020, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VA og VVS produsentene VVP. Vi i bransjeforeningen gjør dette fordi vi vil bidra tilkompetanseutviklingen på VA-området i Norges kommuner og blant alle andre som arbeider med VA.

– Jeg vil oppfordre alle Norges kommuner til å bruke denne muligheten til å oppdatere seg og sine ansatte. Helt uten kostnad, avslutter Bjarne Haugland.

VA Tour Norge 2020 arrangeres på følgende steder:

5. mars • Kristiansand, Sørlandets Travpark
10. mars • Bergen, Scandic Flesland Airport
12. mars • Oslo, X Meeting Point (Hellerudsletta)
17. mars • Trondheim, Scandic Lerkendal
19. mars • Hamar, Scandic Hamar

Hele seminarprogrammet er publisert på www.vatour.no

Forhåndsregistrering og mer informasjon finnes også på hjemmesiden.