Skjermbilde fra Powel Varsling fra Lillehammer kommune. De har som mange andre kommuner informert innbyggerne om kommunens håndtering av koronaviruset og smittefare.

Bruker VA-verktøy til å varsle om virus

Det er blitt sendt ut over 600 000 sms-varslinger gjennom Powel Varsling i løpet av den siste uka. I koronakrisen blir slike tjenester spesielt viktige.

0

Powel Varsling er en tjeneste som hjelper norske kommuner med å gi bedre informasjon til innbyggerne. Når Corona krisen oppstod, valgte Lillehammer kommune å bruke dette verktøyet for å informere innbyggerne.

– Ordføreren ønsket å få ut en beskjed til alle kommunenes innbyggere, og da var Powel Varsling det naturlige valget. Powel Varsling er en enkel måte å nå ut til mange på, eller til spesifikke grupper. Det er det beste verktøyet vi har for å fange oppmerksomheten til innbyggerne raskt, sier VA-sjef i Lillehammer kommune, Stine Holmøy.

Avgjørende med gode digitale varslingssystem
Kommunen sendte i forrige uke ut sms-melding til 25640 innbyggere samtidig gjennom verktøyet.

– Det er helt avgjørende å ha gode digitale varslingssystem når vi for eksempel trenger å sende ut informasjon om koronavirus og smittefare. God informasjon fra det offentlige er noe vi vet innbyggerne setter stor pris på. Dette gjelder selvsagt også varslinger om vann- og avløpsrelaterte saker. Vi setter stor pris på at tjenesten er svært enkel å bruke, sier driftsingeniør i Lillehammer kommune, Knut Andreas Myklebust-Vårvang.

Ønsker at varsler skal bli tatt alvorlig
Kommunen er vanligvis restriktive på bruken av sms-varsling. Årsaken til dette er at de ønsker at mottakerne skal ta meldingene alvorlig. VA-sjefen forteller derfor at Lillehammer kommune har utviklet en intern instruks for bruken av Powel Varsling. Der står det blant annet at «sms-varsling skal kun benyttes for å varsle om kritisk og/eller lovpålagt informasjon. Innholdet i sms-ene skal ha en slik karakter at mottaker skal ta det alvorlig og følge opp med tiltak.» og «sms-varsel kan også benyttes til å formidle informasjon til innbyggere når kommunen har satt krisestab i forbindelse med for eksempel flom, større ulykker etc.».

Over 100 kommuner bruker Powel Varsling
Programvareleverandøren Powel forteller at rundt 100 kommuner i Norge så langt har tatt i bruk løsningen, som henter automatisk kontaktopplysninger om hver enkelt innbygger fra nasjonale kontakt og reservasjonsregister slik som Altinn eller DigiPost. Kommunene oppnår derfor høy treffsikkerhet når de kontakter innbyggerne på sms, epost eller talemeldinger. Det er også enkelt å få full oversikt over aktive og historiske varslinger i loggen.

– Det er mange fordeler med løsningen. Du trenger ikke være på kontoret for å varsle, noe som er svært praktisk i disse dager hvor mange har hjemmekontor. Den er enkel å bruke og bedrer servicenivået oppimot innbyggerne. Den øker også kvaliteten på internkommunikasjonen i kommunen. Alle får samme informasjon og kommuniserer rundt de samme varslingene. Dette er veldig tidsbesparende for kommunene, sier produktsjef for Powel Varsling, Atle Vaaland.

– Har dere hatt noen utfordringer nå som svært mange kommuner bruker løsningen samtidig?

– Ja, varslingene som har gått ut har tatt en del lengre tid enn før. Det er stor digital aktivitet i kommunene for tiden, men meldingene kommer fram, sier Vaaland.

Fungerer både på mobil og PC
Denne gangen var kommunene ute etter å nå alle innbyggerne. Vanligvis brukes løsningen til å varsle om feil og mangler på vann- og avløpssystemet, og da ofte i et begrenset område. Designet er laget slik at applikasjonen fungerer like bra på mobil som på PC. Den inneholder også intelligente maler, som spør etter område, dato, start- og sluttidspunkt. Dette for å gjøre det sikkert å sende ut varsler uansett hvor du befinner deg.

-Kommunene har full oversikt over hvem som er blitt varslet i løsningen og hvem som ikke er blitt varslet, sier Vaaland.

I Lillehammer kommune er de fornøyd med Powel Varsling.

-Powel Varsling fungerer svært effektivt. Vi sendte ut sms-varsel til 25640 mottakere og fikk feil på 650 som ikke mottok dette. Det synes vi er effektivt, avslutter driftsingeniør Knut Andreas Myklebust-Vårvang.