Bildene viser utdeling av prisen til Elias Karlsen og Øyvind Døsvik Haugen av Svein Erik Bakken fra RIFs ekspertgruppe (Sweco). Veileder Rolf E. Petersen overvåker det hele. Foto: Svein Erik Bakken

Pris for årets beste VA-Bachelor utdelt digitalt

Årets prisvinnere for beste bacheloroppgave er Elias Karlsen og Øyvind Døsvik Haugen fra NTNU Fakultet for teknologi/Institutt for bygg og miljø (tidligere høgskolen i Sør-Trøndelag).

0

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) delte ut pris for årets beste bachelor innen vann- og miljøteknikk. Denne gangen var det digital overlevering av prisen på Microsoft Teams.

– Studentene har gjort et omfattende arbeid med å sette seg inn i grunnvann som bruk i vannforsyning og har benyttet sin kunnskap til å vurdere ulike løsninger for Korsvegen vannverk, sier Svein Erik Bakken fra RIFs Ekspertgruppe innen vann og miljøteknikk.

Formålet med oppgaven har vært å prosjektere en løsning for grunnvannsforsyning for Korsvegen vannverk. Dagens overflatevannkilde, Store Grevsjø, tilfredsstiller ikke kravene i Drikkevannsforskriften og skal erstattes med grunnvannsforsyning. Studentene har sammenstilt resultater og vurderinger på en oversiktlig og lettlest måte.

Hensikten med prisen er å skape oppmerksomhet rundt vannbransjen og dermed rekruttere flere studenter til å ta denne studiespesialiseringen – uavhengig av om deres arbeidssted blir hos offentlige eller private aktører etter endt studie.

Intern veileder for studentene var Rolf Edvard Petersen, mens ekstern veileder var VA-Prosjekt AS ved Vebjørn Knotten.

Etter avsluttet Bachelor-studie har Øyvind fortsatt med å studere mot Mastergraden på NTNU mens Elias er på vei inn i rådgiverbransjen.

Linker til oppgaven
Prosjekteringen
Vedlegg og tekniske tegninger