Vatne vannverk slik det er i dag. Foto: Ålesund kommune

Vatne Vannverk legger til en hygienisk barriere

Ålesund Kommune går inn for å utvide Vatne Vannverk med ozonbehandling når man skal opprette en ekstra hygienisk barriere. Man har stabil vannkvalitet i råvannet og det er gode erfaringer med ozon fra tidligere.

0

Vatne Vannverk leverer drikkevann til 3000 personer i området Vatne og Tennfjord. Man har et samarbeid med Hellestranda Vannverk om kjøp og salg av vann og kan i tillegg åpne ventilen til Grytastranda Vannverk dersom situasjonen skulle kreve det. 

UV-desinfeksjon

I det som var gamle Haram kommune finnes det dessuten flere private vannverk, blant anna kjøper man vann fra Brattvåg vannverk til det kommunale nettet på Hildrestranda/øyane. Vatne vannverk ligger i tidligere Haram kommune. Området som i dag kalles Indre og Nordre består av det som tidlegare var kommunene Ørskog, Skodje, Haram og Sandøy, mens region Ytre er det samme som tidligere Ålesund. De fire kommunene ble fra 01.01.20 innlemmet i «Ny-Ålesund».

Dagens anlegg ved Vatne Vannverk er basert på desinfeksjon med UV-aggregat, at man så langt kun har dette skyldes at man har en god vannkvalitet og at vannkilden tidligere var å regne som en hygienisk barriere.
Etter ny forskrift og etter å ha gjennomført en ROS-analyse har man sett at det er behov for å bygge en barriere i tillegg.

– Vannkilden til Vatne er Ulvestadvatnet, som opp gjennom årene har hatt en gradvis økning i fargetall. Nå har dette imidlertid flata litt ut, forteller Camilla Waagbø Nilsen, som er avdelingsleder for vann i Indre og Nordre.

Gode erfaringer

Man har hatt gode erfaringer med ozon og biofiltrering ved Brattvåg Vannverk, som er noe større enn Vatne, og som snart har vært i drift i 10 år.

Løsningen man vil gå for er dermed svært lik den på Brattvåg, og det hele går ut på å generere oksygen på stedet og gjøre dette om til ozon, som tilsettes vannet. Under en viss oppholdstid vil ozonet bryte ned de organiske komponenter i vannet.

Etter et etterfølgende biotrinn, der de organiske delene blir konsumert, er vannet klart for nett. Prosessen generer dermed ikke slam eller biprodukter.

– Vi vurderte andre prosesser, men ønsket oss en prosess som også inkluderer fargefjerning. Dette for å ta høyde for eventuelt økning i fargetall i framtida. Ved å velge samme prosess som i Brattvåg vannverk kan vi også dra nytte av deres erfaringar i drifta, forteller Camilla Waagbø Nilsen.

Prosjektet er beregnet til å koste ca 17 mill. kroner. Selve prosessen skal leveres av Sterner AS.