Torbjørn Fadnes og Martin Gundersen ved Weel's Betong og Plast leverer stadig flere kummer med hatt.

Sentriske grunne kummer øker syd i Viken

Bruk av isohatt gjør det mulig å bygge grunnere kummer. Med sentrisk utforming kan man dermed betjene armaturet uten å måtte entre hullet.

0

Hos Weel’s Betong og Plast i Råde syd i Viken ser man en ny trend innen bygging av kummer. Metoden gjør det enklere både å bygge og betjene vannkummer med ventiler. Løsningen er kort fortalt sentrerte kummer som isoleres.

Mer frihet

Selv om regionen er mindre plaget av frost enn dalstrøkene er har man sett at bedre isolasjon byr på nye muligheter for løsning.

– Erfaring viser at en sentrisk kum som isoleres ikke trenger å være så ille dyp. Ved at mannhullet kommer rett over midten kan man operere ventilen uten å måtte kravle ned i selv kummen. Mange velger derfor nettopp en sentrisk løsning, der armaturet er plassert midt i, forteller Anders Weel ved Weel’s Plast og Betong i Råde, som i mer enn tyve år har levert løsninger til entreprenører og kommuner i Østfold (Viken).

En besparelse ved å isolere rett på legemet er at man slipper å legge isolasjon i bakken omkring kummen, og man sparer jobb med graving og bruk av fyllmasser. Ved å legge isolasjonen rett på kummen har man også bedre kontroll med resultatet.

For å gjøre det enklere for entreprenør har Weel’s Betong og Plast produksjon av ferdig monterte kummer. Anders viser.

Offensive
– Kommunene her syd i Viken er raske til å ta i bruk nye løsninger, og vi får stadig bestillinger på akkurat den løsningen, sier Weel, som fremhever hvor enkelt det er å smette på en skreddersydd isohatt.

– Ved siden av at du som regel slipper unna med et mindre hull i bakken kan du oppnå en tørrere løsning ved å kunne legge bunnene i kummen litt høyere. Noen steder kan det være fjell, og man slipper å sprenge, alt blir mye enklere, sier Weel.

For å gjøre jobben ute på byggeplass så enkel som mulig blir som regel alltid armaturet på forhånd skrudd på plass, etter VA-miljøblad 112s anvisninger og med sertifiserte montører i godkjente lokaler.

– Montasje i kum har vi allerede drevet med i noen år. Vi har tradisjonelt vært opptatt av å lete etter nye og enklere løsninger. Regionen er også godt forspent med dyktige entreprenører som gjerne vi ha det lettvint, men det skal selvfølgelig gjøres etter boka, sier Weel, som opplever hektisk aktivitet for tiden. Investeringer i vann, avløp og infrastruktur fortsetter i ufortrødent tempo, selv under Korona-tiden.

Isohatter er nå å finne i BIM bibliotekene.

Ny modell

Anders har også fått med seg at det kommer en ny modell av Isiohatt over sommeren, denne gangen er det Isohatt 1200 Eksentrisk, tilpasse DN 1200 Eksentrisk betongkum.

– Vi har fått beskjed om at denne blir klar for levering etter sommerferien, det er fint å ha mulighet til å levere isolasjon til flere modeller. Jo flere dess bedre, sier Weel, som opplever stor interesse for isohatter.

Weel regner også med at man vil se Isohattene dukke opp på tegninger etterhvert, siden det er laget BIM modeller i Novaform biblioteket, som brukes av mange som prosjekterer veier. I den seneste oppdateringen av produktbiblioteket er isohattene og isolokkene med. Det er ifølge produsenten Martin Stensland hos Trimble som har tegnet og lagt inn Isohattene i BIM.

– De siste ti årene har det skjedd mye nytt innen VA-materiell og vi ønsker naturligvis ligge i front. Vi har derfor sørget for å ha et komplett vareutvalg, ned til den minste bolt, og vi har hele søndre Viken som nedslagsfelt, avslutter Anders Weel.