Einar Uno Henriksen fra Sarpsborg Kommune og leder for Tune Graveservice Bjørn Bekken.

Fjerner en stor propp i et overvannsproblem

Et gammelt rør har kollapset og vann hoper seg opp ved lengre perioder med mye nedbør. For å bøte på dette lager Sarpsborg kommune en ny tunnel under riksveien.

0

Området ved Skjeberg stasjon er et viktig knutepunkt for trafikk og jernbane sør i Sarpsborg Kommune, men stedet har i mange år levd på marginene når det gjelder å få unna overvannet fra terreng. 

Dette har å gjøre med at riksveien fra Sarpsborg deler den store vide kystdalen i to og for at vannet skal forlate systemet er det viktig med gode vannforbindelser under veien. Et viktig punkt er stedet der Heiabekken skal ut i hovedløpet til Skjebergbekken.

Slik ser dagens kulvert ut

I og med at en viktig “kulvert” for Heiabekken har takket for seg var kommunen nødt til å etablere en ny vei for vannet, for å unngå at det hoper seg opp store mengder vann i perioder med mye nedbør. Vannet hadde fått for vane å følge grøfta sydover og i enkelte tilfeller forårsaket oversvømmelser ved Skjeberg stasjon.

Løsningen ble tunnellering der man skyver betonghylser gjennom massene og graver ut «margen» løpende. Til sammen er det snakk om 85 meter med ny kulvert i diameter 1400 mm.

– Det skal bli fint å bli ferdig med dette. Vi løser et stort overvannsproblem uten å måtte grave i stykker veilegemet, her har gutta stått på, forteller prosjektleder Einar Uno Henriksen i Sarpsborg kommune til VANytt.

Det er Tune Graveservice som har oppdraget med å gjennomføre prosjektet og som har stått for å etablere pressgropa, mens det er Olimb Anlegg som står for selve tunneljobben. Under spunting og etablering av pressgropen har man fått hjelp av Martinsen og Duvholt ved Torbjørn Raen.

Kim Martin Karlsøen peker på stedet der Olimb Anlegg befinner seg i øyeblikket.

– Da spuntgropa ble etablert og vi slo oss gjennom der tunellen skulle gå sto vannet i grunnen høyt, men under anleggsperioden har forholdene vært svært gunstige, vi har muligens vært litt heldige med været i denne jobben, forteller anleggsleder Kim Martin Karlsøen ved Tune Graveservice. På sedvanlig måte hadde man tatt forholdsregler med å installere to pumper i sump i bunnen av pressgropa. 

Selve grunnforholdene består i hovedsak av kvikkleire, som graves ut i takt med at hylsene legges til og presses gjennom terrenget. Tempoet i framdriften har også vært bra, og man ser lyset i andre enden av tunellen om noen få dager. Dermed vil Heiabekken kunne løpe fritt under veien og møte sin gamle venn Skjebergbekken på andre siden. De to løpene går sammen ut til Skjeberg Stasjon.

– Her kan vi faktisk høre aktiviteten under bakken, sier anleggsleder Karsøen og konstaterer samtidig at retningen på tunnellen er i samsvar med tegningene, som er utarbeidet av Cowi.

Arbeidet med tunnellering har gått fint, kan Kim Martin Karlsøen konstatere, til høyre Per Inge Nybakken, boreoperatør i Olimb Anlegg.

Allerede om noe få uker vil den romslige kulverten være i drift. 
– Vi skal ikke se bort fra at dette vil gjøre det enklere for fisk å kunne vandre inn i Heiabekken. I min ungdom har jeg selv jeg fisket ål i området ved munningen. Kanskje sjøørreten finner veien til gamle gyteplasser. Som en del av prosjektet legges det ut gytegrus der bekkene går sammen, forteller Henriksen.

Området der arbeidet foregår eies av Sarpsborg Kommune og det har ligget i kortene at det ville bli umulig å få lov til å grave, selv om dette ville kostet ned mot halvparten av løsningen man valgte. Riksveien har avkjøring til E6 og har en viktig beredskapsfunksjon dersom trafikken skulle sperres av på E6. Statens Veivesen var derfor ikke så veldig lystne på en gravejobb akkurat her.

Massene man graver ut består av kvikkleire

– Normalt ville vi kanskje valgt å grave, men å legge tunnel er jo en elegant løsning som ikke sjenerer trafikken, dessuten slipper man i etterkant å få dumper i veien og måtte utbedre i lang tid etterpå, det er jo positivt, sier Henriksen.

Under tunnelleringen har man støtt på enkelte uforutsette legemer i grunnen. Et av de var en vannledning som man antok lå høyere enn man hadde regnet med, og som dermed røk med. I etterkant av prosjektet må man grave ned en ny og koble på eksisterende ledning forbi anleggsplassen. Dette gjøres i forbindelse med å bygge et innløp til bekken med ledevinger og forøvrig sette terrenget i stand igjen. Prosjektet har en ramme på ca 7 mill NOK.

– Samarbeidet med Tune Graveservice og de andre som bidrar i prosjektet har vært utmerket. Det vil alltid oppstå spørsmål og uforutsette ting i slike prosjekter, men det har vi løst gjennom god positiv dialog, avslutter prosjektleder Einar Uno Henriksen i Sarpsborg kommune til VANytt.

Til venstre Skjebergbekkens løp, til høyre gammel kulvert. Det nye utløpet kommer ved siden av dette.