Inntil videre blir Norsk Vanns konferanser digitale og ikke som her, fra fagdager på Gardermoen tidligere i år.

Årskonferanse med fokus på nye krav

Norsk Vanns Årskonferanse vil i år bli kjørt som en nettkonferanse. Det er lagt opp to dager med høsyt aktuelle vann- og avløpsfaglige temaer, med 4 digitale miniseminarer på 2,5 timer før og etter lunsj begge dager.

0

Temaene for miniseminarene blir samfunn, avløp, vann og digitale løsninger i vannbransjen.

Konferansen åpner med et fokus på innovasjon og samhandling i bransjen.
Miljømyndighetene skjerper praksis for oppfølging av rensekravene fra avløpsrenseanlegg, og flere fylkesmenn varsler kommunene om at de nå setter makt bak kravene om at utslippstillatelsens krav er gjeldende.

Dette kommer til å sette sitt preg på avløpsbransjen de neste årene, og miniseminaret etter lunsj vil ha dette som hovedtema.

Det blir innlegg fra myndighetene, samt erfaringer fra anlegg og kommuner som har gjennomført nødvendige tiltak og oppgraderinger. I tillegg blir det informasjon om Norsk Vanns arbeid med å etablere et nettverksprosjekt som hjelp og støtte for medlemmene i denne situasjonen.

Dag to starter med en gjennomgang av nytt drikkevannsdirektiv fra EU og hvilken betydning det har for vårt nasjonale regelverk. Deretter ser man på erfaringer fra Mattilsynets pågående tilsynsaksjon på ledningsnett, og andre aktuelle tema innen vannforsyning.
Korona-perioden har medført behov for hurtig digitalisering av vårt daglige arbeid. Har dette satt sine spor innen vannbransjen? Hvilke digitale løsninger kan hjelpe bransjen i å effektivisere og øke kvaliteten på dokumentasjon og rapportering? Hva med datasikkerheten i dette? Ulike innlegg belyser disse problemstillingene.
Deltagelse er gratis, men det er ønskelig med registrering i form av påmelding.