Skisse av jord- og kompostanlegget.

Vil ta behandling av avløpsslam til et høyere nivå

Veas etablerer fabrikk for raffinering av avløpsslam i Indre Østfold. Sluttproduktet vil bli kompost og jordprodukter. Grunnlagsinvesteringene kan komme over 100 millioner kroner. Fabrikken som vil få en grunnflate på 80 x 200 meter (16 000 kvm) og skal stå ferdig innen jul 2021.

0

Veas-jord som jordforbedrings- og kalkprodukt har lang tradisjon i region Østfold, og produktet er allerede godt kjent. Den bidrar i dag til ombruk av plantenæringsstoffer og beriker landbruksjorda med organisk materiale, som begge bidrar til god agronomi og god økonomi for bonden.

Endringer i klima med lange og nedbørrike perioder og fravær av frost, har imidlertid gitt utfordringer i distribusjonen av Veas-jord. Våte jorder og utilgjengelige kommunale og private gårdsveier, gjør det svært utfordrende å levere til bonden.

Veas vil bringe mer ressurser til landbruk

– Dette er et voksende problem i VA-bransjen. Forslag til nye gjødselvareforskrifter setter også nye krav til håndtering og lagring. Samfunnets økende bruk av utmark, fortetting av boliger og etablering av hyttefelt gjør det vanskelig å etablere åpne lagerplasser samt at kundene i dag setter strenge produktkrav til sine dyrkingsmedier. Vi skal ta slamhåndteringen til et helt nytt nivå, sier adm. direktør Ragnhild Borchgrevink i Veas.

Etablering av jordfabrikken vil imøtekomme disse utfordringene ved at man etablerer et trygt og sikkert leveransested for VA-bransjen hvor produktene kan raffineres og prosesseres etter kundens produktkrav og behov.

Etablering av «Jordfabrikken» på Henningsmoen i storkommunen Indre Østfold kommune skjer midt i Norges kornkammer. Indre Østfold har 45 000 innbyggere og er Norges største landbrukskommune målt i dyrkbart areal. Det er også korte avstander til nabokommuner i øvrige Viken, og disse vil også bli viktige. Man vil hente slam fra et stort område på Østlandet, transportere til Brennemoen i Indre Østfold og omdanne dette til kompost og jordprodukter.

Adm dir. ved Veas Ragnhild Borchgrevink skal ta slambehandling til et nytt nivå

Det er store dimensjoner over fabrikken som skal etableres. Den starter med en produksjon på 40 000 tonn pr. år, men vil om 3-5 år kanskje komme opp mot 100 000 tonn pr år. Da med døgndrift, og etter hvert kanskje med 10 ansatte til tross for automatisert produksjon. Med leverandører og andre involverte vil dette gi betydelig flere årsverk.

– Vi er veldig fornøyd med den gode mottakelse vi har fått både hos kommuner og landbruket. Det blir enklere for kommunene, som nå får et slammottak i området. Kortreiste leveranser blir det også. Kanskje kan vi finne produkter å transportere andre veien. Vi ser muligheter både for å utnytte returtransporten og å utnytte lokale slamressurser på en mer bærekraftig måte, sier Per Torp, markedssjef ho Veas.

Veas’ prosess

Grunnlagsinvesteringene kan komme over 100 millioner kroner for fabrikken som vil få en grunnflate på 80 x 200 meter (16 000 kvm). Hele taket planlegges dekket av solceller som kan levere overskuddsenergi og fjernvarme fra komposteringsprosessen til naboer i et sterkt voksende Brennemoen-område.

Etablering av jordfabrikken på det sentrale Østlandet reduserer også transport av slam som ikke kan leveres direkte til bonden. Det å tilby raffinering på samme sted, og som reduserer lukt, øker sprede-egenskapene og mer enn halverer vanninnholdet i produktet. Det bidrar til redusert transport og til økt aksept for bruk av jordforbedringsproduktet – også i distrikter med tett befolkning. Med etablering av jordfabrikken vil man imøtekomme morgendagens kundekrav, bidra til sikker håndtering av slam, øke verdien på produktet og på sikt redusere de totale håndteringskostnadene i VA-bransjen.

Fabrikken i Indre Østfold vil ha en størrelse på 16 000 kvm og kan, om alt klaffer, stå ferdig innen jul neste år. Så langt har mottakelsen vært positiv både i Indre Østfold kommune, hos naboer og ikke minst i landbruket som blir en stor kunde.

Håndtering av slam er tidligere ofte blitt forbundet med «vond lukt». – Vi skal bygge den mest moderne fabrikken i sitt slag, med effektivt luktrenseanlegg og garanterer at naboene ikke vil bli plaget av lukt. Det som kommer ut av anlegget er rene kompostprodukter, sier Espen Govasmark, prosjektleder for anlegget.

Også ordfører Saxe Frøshaug stiller seg positiv til etableringen. – Den er godt tilpasset de vekststrategier som kommunen og regionen har, og kan komme til å gi betydelige synergier, også i form av utviklingsmiljøer og arbeidsplasser, sier Frøshaug.

Veas eies av Oslo, Bærum og Asker kommuner, har 110 ansatte og har sitt hovedkontor på Slemmestad i Asker. www.veas.nu