Kummen er heiset ned og arbeidet med å koble seg inn på vannforbindelsen er i gang. Ved kum rørlegger Lars Dahlheim og Kim Arild Bekken. Foran Bjørn Bekken

Vannets motorveier blir stadig viktigere

Det stilles krav om reservevann og samarbeid mellom byer og regioner. En svært positiv gevinst ved å bygge solide vannforbindelser er at man legger til rette for ny infrastruktur, der både krav til vannforsyning og brannvann kan være betydelig.

0

Da Sarpsborg, Moss og Fredrikstad for ca 10 år år siden bestemte seg for å dele vannettet med solide rørforbindelser var formålet først og fremst knyttet til sikkerhet og beredskap. I dag ser man at disse rørforbindelsene er meget verdifulle og legger til rette for nyetablering og utvikling, nettopp langs disse aksene av infrastruktur.

Dette viser seg tydelig i praksis når Sykehuset Østfold i disse dager lar oppføre et nytt administrasjonsbygg på Kalnes, et stenkast fra E6, der det allerede ligger en solid vannforsyning godt nedgravd i fine sandmasser fra siste istid.

For å sikre brannvann til det nye administrasjonsbygget kobler man seg på “vannets motorvei” med en ny vannkum, og man etablerer samtidig et ekstra ventilpunkt som kan benyttes ved en senere anledning i forbindelse med nye tilkoblinger eller vedlikehold på vannforbindelsen mellom de tre byer.

– Denne vannledninger har vi allerede har hatt mye nytte av. Dette gjelder alle tre parter hhv. Movar, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.  Med Movar mener jeg både Råde og Moss (tidligere Rygge og Moss), sier Arne Langvik-Hansen, teamleder ledningsnett under virksomhet kommunalteknikk i Sarpsborg kommune.

Vannforbindelsen ligger tett på E6, her grop før montering

Til selve sykehuset, som ligger like ved det nye administrasjonsbygget utgjør er allerde  hovedforsyningen tidligere koblet til denne vannforbindelsen via et annet punkt.

– Her får vi om ikke lenge dermed to tilkoblinger. Kommunen har også bygget en reserve vannforsyning til sykehuset gjennom en annen og ledning av noe mindre dimensjon, som mates direkte fra Baterød vannverk via et høydebasseng et annet sted i kommunen, forklarer Langvik-Hansen.

I forbindelse med bygging av det nye administrasjonsbygget strekker den eksisterende vannforbindelsen via sykehuset ikke til for brannvann, derfor lar man nå bygge en kraftigere forgrening direkte fra “motorveien” til det nye bygget.

Det er Tune Graveservice som har jobben med å etablere den nye vannforbindelsen, på oppdrag for utbygger og eier av det nye administrasjonsbygget. Bygget er snart ferdig og den nye branvanns-tilkoblingen vil være klar i tide.

– Arbeidet har gått etter plan. Vi har skåret oss inn på den eksisterende ledningen og monterer nå inn ventiler og kum på den duktile forbindelsen som ligger her, forteller arbeidsleder og daglig leder Bjørn Bekken ved Tune Graveservice.

Kim Arild Bekken klorer og klargjør skjøtemuffe

Å kappe seg inn på eksisterende duktile rør krever ifølge Bekken både en god forståelse av hvilke krefter som ligger i metallet i røret og erfaring.

– Røret er jo tomt for vann, men dette er jo en strekkfast forbindelse som ofte ligger i en form for spenn, fordi de overdekkene massene aldri lar seg legge perfekt. Når vi da kapper oss inn i rører gjøres dette slik at spenningene reduseres gradvis og vi får en perfekt flate for muffene som skal på. Hvis man gjør det feil kan røret revne. Duktile rør har en struktur som oppfører seg som glass hvis kreftene kommer feil på, forklarer Bekken.

Et annet viktig moment er å slipe stussene på de kuttede flatene på en måte som gjør at pakninger ikke skades når det hele monteres sammen. Samtidig er hygiene viktig når man arbeider med vannforbindelser.

– Selv om det kommer spesialister etter at vi har skrudd dette sammen for å desinfisere, er vi naturligvis nøye med å bruke klorløsning på alle flater som er vanskelig tilgjengelig etterpå. Dette gjør vi også når vi monterer inn stussen i ventilhuset før vi heiser ned kummen med armaturene, forklarer Bekken.

Bygging av vannkummen er det utbygger som bekoster.

– Det er jo flott at det ligger en god vannforbindelse her fra før. Vi ser jo at vann og avløp er en viktig post for utbyggere. En installsajon som dette kan komme opp i mange hundre tusen kroner, forteller Bekken.

Kommunen har en egen avtale med utbygger om at kommunen har til hensikt å ta over anlegget så sant det er bygget i hht. kommunale krav (va-norm).

– Vi sjekker også at installasjonenen er bygget og dokumentert å være i orden før overtakelse. Reklamasjonsvilkår gjelder (5 år). Vi foretar befaringer underveis og avslutningsvis. I dette tilfellet er et eget spesialfirma bestilt inn av kommunen selv for å ivareta kvalitetssikring opp mot kloring og vannprøvetaking, forteller Langvik-Hansen.

Kummen som er brukt er en helstøpt bunndel med et mellomdekke i betong. Det er  montert to Ulefos Esco DN500 sluseventiler på hovedforbindelse med service uttak samt en egen brannventil i toppen på midten. Ventilen som er montert til brannvannsforbinbdelsen er Ulefos Esco Flex DN300. Det er også flenserør og flensemuffer levert fra Ulefos.

Nytt adminstrasjonsbygg for sykehuset