Åser og skyer reflekteres i vannet i Eidsvatnet, Overhalla

Står fast på at en slik praksis bør kunne regnes som svindel

I et brev til alle offentlige byggherrer, rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenører i Trøndelag hevder Brødrene Brøndbo at praksisen som GL-Bygg har benyttet seg av bør kunne regnes som svindel. Advokat Fredrik Karlsen i Neso oppfordrer nå i et brev Odd Brøndbo ved Brødrene Brøndbo om å dementere sine påstander.

0

Etter å ha satt opp et organisasjonskart over underentreprenører i forbindelse med bygging av Hunn Skole og deretter å ha sikret seg oppdraget, valgte GL-Bygg å skifte ut flere av underenreprenørene. En av disse, Brødrene Brøndbo reagerte kraftig på dette, gikk ut i VANytt med saken og krevde kompensasjon for forholdet.

Videre sendte Brødrene Brøndbo nylig ut et brev til alle offentlige byggherrer, rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenører i trøndelag hvor man peker på praksisen som GL-Bygg har benyttet seg av ved Hunn Skole som svindel og at man for framtiden velger å ikke samarbeide med GL Bygg.

I nevnte brev peker Brøndbo på at GL-Bygg: “..benytter seg av vårt firmanavn i sine tilbud til kommunen, jfr vedlagt organisasjonsplan på Hunn skole…” videre at  ” Bakgrunnen for at vårt navn brukes , antar vi er fordi vi er en av de få firmaene i Namdalen som har sentral godkjenning i klasse 3.

Brøndbo hevder videre i brevet at det bør regnes som svindel å drive på denne måten.

Bakgrunnen for kritikken mot en slik praksis er at man i konsekvens dermed åpner for at man skal kunne presentere organisasjoner og tilbud overfor kommuner som det likevel ikke ligger noen avtaler bak eller forpliktelser i.

–  Det kan jo ikke være bra at man skal kunne legger fram organisasjoner uten at det ligger noe hold i det, sier Brøndbo, som vurderer også å politianmelde daglig leder i GL Bygg for svindel.

Som en reaksjon på brevet mottok Brøndbo i dag et brev ra advokat Fredrik Karlsen i Niso, der han oppfordres til å slutte å spre “negativ omtale” av GL Bygg og at GL-Bygg anser brevet fra Brøndbo som en svertekampanje.

Videre skriver  advokat Karlsen videre at: “GL-bygg AS har alltid vært opptatt av å være ryddige og å ha en god relasjon til sine oppdragsgivere og samarbeidspartnere, og opplever også at dette er tilfelle. GL-bygg AS imøteser derfor gjerne rettmessig og konstruktiv kritikk, som gjerne må omtales offentlig. I denne saken fremsettes det imidlertid en rekke påstander som bygger på uriktige opplysninger, og Brødrene Brøndbo AS sin handlemåte fremstår som en målrettet svertekampanje mot GL-bygg.

Odd Brøndbo er imidlertid ovenfor VANytt klar på at han ikke vil trekke tilbake sine påstander og at han er klar til å kjempe imot en den praksisen som GL-Bygg har fulgt ved Hunn Skole.

– De kunne bare ha sagt at dette var dumt og bedt om et møte, så kunne vi skværet opp. Alle kan gjøre feil, men at de ikke innrømmer at det var dumt synes jeg er uholdbart, jeg vil denne praksisen til livs. Jeg har aldri opplevd lignende og kommer ikke til å trekke tilbake brevet, sier Brøndbo.

Etter en rask runde hos lokale entreprenører på østlandet har heller ikke VANYtt klart å finne eksempler på en praksis lik den ved Hunn Skole.

– Dette temaet er viktig å ta opp og at alle må tåle å høre sannheten. Det er jo ingen tvil om at GL bygg har brukt Brødrene Brøndbo i prosjektorganisasjonen, det kan virke som det å deretter kaste de ut blir en dyr innsparing, sier Trygve Løvås, daglig leder i Kongsberg Entreprenør i en uttalelse til VANytt.

Løvås har har aldri hørt om slik praksis når det først er skrevet i prosjektorganisasjonen.
– Det er noen som spør oss om vi kan søke om ansvarsrett, men da er de jo tydelig på at vi får jobben om vi blir enige om pris, sier Løvås.

Heller ikke i Østfold har de entreprenørene VANytt har hatt kontakt med vært med på lignende praksis.

– Det har hendt at noen i en innledende tilbudsfase har spilt oss ut mot andre for å få ned prisen i et tilbud man skal gi, noe jeg forøvrig sjelden blir med på. Men jeg har aldri opplevd at noen, etter at man har fått oppdraget, har begynt å bytte ut de som har forpliktet seg til å være med. Da står man sammen med de som er presentert i prosjektet, det er normal forretningsskikk, sier daglig leder Bjørn Bekken i Tune Graveservice til VANytt.