Gerofit REX rør under installasjon. Rørene leveres i standardlengder på 12 meter, men kan leveres opp til 20 meter. I dimensjoner fra 32 til 180 mm kan røret leveres på kveil.

Utvider produktspekteret for diffusjonstette rør

Oslo, Bergen og Trondheim har vært de viktigste brukerne av diffusjonstette rør. Mindre kommuner har imidlertid tatt i bruk denne type rør ved framføring av vannledninger over industriområder, søppelfyllinger eller spesielt bensinstasjoner, hvor man frykter at petroliumsprodukter i bakken skal vandre gjennom veggene til plastrør.

0

For å bli en komplett leverandør av diffusjonstette rør til det norske og svenske markedet har Hallingplast innledet samarbeid med den tyske rørprodusenten Gerodur.

Gjennom avtalen med Gerodur kan man tilby diffusjonstette rør at typen Gerofix Rex, i dimensjoner fra 32mm til 630 mm. Røret består av PE, polymermatrixfilm med innebygd metall diffusjonsbarriere og ytterst en PP-kappe.

Med diffusjonsbarriere i aluminium er røret godkjent i henhold til KIWA BRL17101, som kreves av mange norske kommuner. Dette gjelder for vann som benyttes til drikking, matlaging, tilberedning av mat eller andre husholdningsformål. Kiwa Watermark sertifisering gjelder også inne i bygg.

Ved installasjon sveises rørene sammen som vanlige PE-rør, før det sveisede området gjøres diffusjonstett igjen med kompatible tilbehørsprodukter. Rørene kan også brukes ved No-Dig installasjoner som utblokking og styrt boring.

Som følge av avtalen med Gerodur blir Hallingplasts Podi-pipe faset ut, og vil kun tilbys som Podi-Duo i tiden fremover, da dette produktet er utviklet sammen med Trondheim kommune.

Gerofit REX røret består av PE-rør, polymermatrixfilm med innebygd metall diffusjonsbarriere og ytterst en PP-kappe

– Det skandinaviske markedet er for lite til at vi i Hallingplast kan bygge opp en egen produksjonslinje for denne type diffusjonstette rør. Gerodur har betydelige markedsandeler i hele Europa og har dermed et volum som forsvarer produksjon av dette nisjeproduktet. Vi vil sørge for god lagerkapasitet og selge disse rørene i Norge og Sverige. Dermed kan vi tilby raske leveringer med god service, sammen med våre egne produkter, sier Snorre Fladberg hos Hallingplast i et nyhetsbrev.

Gerodur Rex er utstyrt med en ny type barriere. Aluminiumsbelegget er nå en polymermatrixfilm med innebygd metall diffusjonsbarriere. Dette er et mer fleksibelt aluminiumssjikt som «lever» sammen med PE-røret. Røret består dermed at en PE 100RC og i tillegg kommer det nye aluminiumssjiktet og til slutt en PP kappe.

Gerodur sin fabrikk ligger i byen Neustadt på grensen til Tsjekkia, og er en del av et konsern som i tillegg til Gerodur har 2 plastrørfabrikker i Sveits under navnet HakaGerodur. Gruppen er familieeiet, og de produserer små og store plastrør til mange av de samme bruksområdene som Hallingplast leverer.