Å sørge for god sikkerhet har vært en viktig prioritering for Norsk Wavin i forbindelse med utviklingen av prefabrikkerte vannkummer i plast.

Lanserer prefabrikerte vannkummer i plast

De første prefabrikerte vannkummer i plast som er testet opptil 65 tonn er nå en realitet. Vannkummen vil bli levert som en skreddersydd systemleveranse hvor hver ledningsdiameter fra Ø100 mm til og med Ø400 mm er tredjeparts godkjent i henhold til VA miljøblad 112. Dette vil kunne garantere 100% tetthet, korrosjonsbestandighet og økt sikkerhet.

0

Prefabrikerte vannkummer er en særnorsk løsning som sikrer god brukervennlighet og sikkerhet for vannforsyning. Nå introduserer systemleverandøren Norsk Wavin den prefabrikkerte vannkummen Aquatett, med formålet om å tilby et fleksibelt vannkumsystem som imøtekommer behovene og kravene i VA-bransjen. 

Tett og sterk

Wavin sin prefabrikkerte kumløsning i PE-kvalitet har en helsveiset rørgjennomføring i kumveggen som er 100 % tett og korrosjonsbestandig. Løsningen har en levetid på minst 100 år, og er velegnet for bruk i strandsoner, våtmark, samt andre plasser hvor høy grunnvannstand er en utfordring. I tillegg til 100% tetthet og lang levetid, mener Oleksandra Furman, i Norsk Wavin, at vannkummene må håndtere de store kreftene som er i spill.  

– Til tross for at vannkummer kan virke som en veldig enkel installasjon bestående av kum og armatur, påvirkes vannkummen av enorme forankringskrefter som må ivaretas på en forsvarlig måte. Som første i bransjen tilbyr vi nå vannkummer i dimensjoner opptil 3000 mm med en styrkeklasse på 65 tonn. Det er nyttig i områder hvor store vannmengder skal håndteres. Wavin Aquatett er også dimensjonert og tredjeparts godkjent for hver ledningsdiameter fra Ø100 mm til Ø400 mm. 

Sikkerhet

Vannkummen er arbeidsplassen for mange aktører hos kommuner, entreprenører, operatører og leverandører, og kravene til sikkerhet har vært høyt på dagsorden de siste årene. Å sørge for god sikkerhet har derfor vært en viktig prioritering for Norsk Wavin i forbindelse med utviklingen av prefabrikkerte vannkummer i plast.

Vidar Handal, Nordic Product Manager UCR, og Oleksandra Furman, Digitalisation Technical Manager i Norsk Wavin er stolte av deres nye prefabrikkerte vannkummer i plast som er testet opptil 65 tonn.

– Det foretas tester, lekkasjesøking, vedlikehold og inspeksjoner nede i vannkummen som sørger for trygt drikkevann til landets innbyggere. Som alle andre arbeidsplasser må vannkummen være trygg, slik at fagspesialister kan utføre sitt arbeid i sikre og gode forhold. Våre kummer er produsert, montert og testet i henhold til VA miljøblad 112, som sørger for at sikkerheten er ivaretatt etter nasjonale standarder, sier Furman. 

Alt i en

VA miljøblad 112 stiller krav til at prefabrikkerte vannkummer monteres innomhus i tørre og varme omgivelser. Norsk Wavin tilbyr derfor ferdigmonterte systemleveranser som leveres direkte til byggeplass. 

– Alle kommuner har egne VA-normer med tekniske krav til planlegging og utførelse av VA-anlegg. Når vi får en bestilling, vil vi typisk utføre en kumtegning i henhold til prosjektbeskrivelsen fra kunden. Etter godkjente tegninger settes produksjonen av kummen i gang. Systemleveransen vil bestå av armatur og rørdeler som er sammenbygget i kummens bunnseksjon med bruk av forankringskonsoll. Ledningene er helsveist gjennom kumveggen og klare for tilkobling til ny eller eksisterende ledninger. Til slutt sørger vi for at hele systemleveransen blir levert til installasjonsstedet, forklarer Furman. 

Dekker alt

Thomas Birkebekk, VA salgssjef i Norsk Wavin, mener de nå vil dekke alle behov innen vann- og avløpssektoren.

– Prefabrikkerte vannkummer i plast har kommet for å bli. Med lanseringen Aquatett blir vi en komplett leverandør av totale systemer til hele vann- og avløpssektoren. Vi ønsker å være en solid og teknisk samarbeidspartner for våre kunder med fleksible løsninger som dekker alle behov innenfor denne sektoren. Vi kan også tilby smarte kummer med sensorer- og overvåkningssystemer, og dette er noe som er under rask utvikling.

Wavin Aquatett er produsert i henhold til de internasjonale standardene NS-EN 1778, NS-EN 12573-1, NS-EN 13598-2, DVS 2205, DVS 2207, ATV-DVWK-A 127E. 

De første kummene på vei ut