Cyster av cryptosporidium i human avføring. Foto Wiki

Senskader på tarmer etter dårlig drikkevann

Cryptosporidium kan forårsake helseproblemer 12 år etter smitte.
Etter cryptosporidium-utbruddet i Östersund i 2010 har forekomsten av kroniske tarmsykdommer nemlig økt. Det viser ny forskning.

0

Under utbruddet av parasitten Cryptosporidium i Östersunds drikkevann i 2010 fikk nesten halvparten av byens innbyggere mageproblemer. En kokeanbefaling gjaldt i flere måneder. Forskning viser nå at forekomsten av kroniske, inflammatoriske tarmsykdommer har økt i området Jämtland Härjedalen i kjølvannet av utbruddet av Cryptosporidium.

– Crohns sykdom og ulcerøs kolitt er såkalte inflammatoriske tarmsykdommer som først og fremst rammer yngre voksne i yrkesaktiv alder. Mikroskopisk kolitt er derimot en tarmsykdom som hovedsakelig rammer eldre. Ved alle disse tilstandene påvirkes tarmslimhinnen, som igjen fører til diaré, forklarer Marije Boks, distriktslege i Hede og stipendiat ved Umeå universitet, i en pressemelding.

Hun forsker på langtidsvirkningene av Cryptosporidium-utbruddet.

Nøyaktig hvorfor sykdommene oppstår er ikke helt klart, men resultatene fra forskningen viser blant annet at tarminfeksjon forårsaket av enkelte bakterier kan øke risikoen. Det er imidlertid ikke mye forskning på rollen parasitter som Cryptosporidium spiller i denne prosessen. Forskerne fra Region Jämtland Härjedalen så på hvor mange voksne som ble rammet av inflammatoriske tarmsykdommer og mikroskopisk kolitt i Jämtland Härjedalen i årene 2006–2019.

– Vi oppdaget at fremfor alt individer som var over 40 år ved utbruddet har hatt økt risiko for sykdom. Risikoen for å lide av inflammatorisk tarmsykdom i denne gruppen har økt med 70 prosent etter utbruddet, og for Crohns sykdom er risikoen til og med doblet. Vi så imidlertid den største økningen for mikroskopisk kolitt: Risikoen for å få denne sykdommen er seks ganger større etter utbruddet enn før. Vi konkluderer derfor med at Cryptosporidium også kan være en risikofaktor for å utvikle inflammatoriske tarmsykdommer.

– Dette er en ekstra grunn til å sikre at renseanleggene er tilstrekkelig utstyrt og også interessante i lys av klimaendringene, fordi antallet utbrudd med parasitter med stor sannsynlighet vil øke som følge av klimaendringer, sier Marije Boks.

I november 2010 skjedde altså det hittil største vannbårne utbruddet av cryptosporidium i Europa, da rundt 27 000 mennesker anslås å ha blitt smittet med parasitten Cryptosporidium hominis. Rundt 50 000 mennesker måtte koke drikkevannet i 85 dager. Östersund kommune er frifunnet i en rettslig prosess hvor domstolene slo fast at kommunen ikke brøt matlovgivningen da kommunen ikke kunne sies å ha unnlatt å føre tilsyn eller vedlikeholde vannverket. Kontrolltiltak og vannprøvetaking ble også vurdert som riktig håndtert.

Det er ikke bare forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom som har økt. Helt siden utbruddet har en gruppe beboere blitt fulgt ved hjelp av undersøkelser. Blant de som i 2010–2011 rapporterte symptomer på Cryptosporidium-infeksjon under oppfølging etter fem år, så man at de oftere hadde plager fra mage, ledd og øyne samt tretthet sammenlignet med de som ikke led av Cryptosporidium-infeksjon på tidspunktet for utbruddet. Så det ser ut til at noen har vedvarende problemer lenge etter at den akutte infeksjonen har gått over.

– Akkurat nå ser vi på dataene fra oppfølgingen ti år etter utbruddet og håper å kunne publisere resultatene i 2023, avslutter Marije Boks.

Byggingen av et nytt vannverk i Östersund er blant annet utløst av cryptosporidium-utbruddet. Den nye vannbehandligen vil være basert på nanomembraner og karbonfiltre. UV-lys og klorering vil også danne komplementære mikrobiologiske barrierer. Vannkilden er Storsjön. Prosjektet ble startet allerede i 2010 etter problemene med kryptosporidium i kommunens drikkevann, men er endret og restartet underveis. En av årsakene til forsinkelsene har vært en rekke tvister om innkjøp.