Tilfeldig valgt hytte som har innlagt strøm, vann og trykkavløp på Hvaler.

Gode erfaringer med full vannmålerdekning

Hvaler Kommune var en av landes første med smarte strømmålere fra alle hus og hytter, og etter for noen år siden å ha gjennomført et pilotprosjekt der vannmålere kommuniserer via strømmåler har man i dag etablert full dekning på vannmålere over hele øyriket.

0

Vannmålerne i Hvaler kommune bruker fortsatt den eksisterende kommunikasjonen som er knyttet til strømmålerne, der man i stor grad bruker ulike mindre lokale nettverk til å samle inn data. Hvaler kommune har imidlertid gradvis begynt å installere en ny generasjon vannmålere, som er smartere og har flere funksjoner.

– Vi har nå hatt automatiske vannmålere over alt i tre år, og erfaringene er svært gode. Vannforbruket er stabilt og vi har en rettferdig avregning. Vi får daglige data på vannmålerne via strømnettselskapet, og disse tallene brukes i beregninger av vann- og avløpsavgifter. Vi kjøper vann- og avløpstjenester fra Fredrikstad Kommune, så vi er dermed som et rent nettselskap å regne, forteller Bjørn Aage Adamsen i Hvaler kommune til VAnytt.

Datene som samles inn kommer dermed tilbake fra strømnettselskapet og kan foruten å beregne avgifter også brukes f.eks. til så søke etter lekkasjer, der man aktivt kan finne vannmålere som viser tegn til avvik, og eventuelt gi beskjed til eier om dette, slik at ikke utgiftene løper fra hytteeier.

Til forskjell fra tidligere eies vannmåleren nå av Hvaler kommune. Da hus- eller hytteeier sto for vannmåleren var de av forskjellig alder og kvalitet. Med nye vannmålere blir innsamlingen av data mer effektiv og det er svært få avvik.

– Vannmålerne er ikke avhengig av strøm, men det hender at hytteeier tar ut hovedsikringen når hytta settes i dvale, da vil vi naturligvis ikke få inn data fra AMS-måleren, det er også andre mindre avvik, men egentlig uvesentlige problemer, forklarer Adamsen.

Hvaler kommune har imidlertid ikke hvilt på laurbærene, og gradvis begynt å installere en ny generasjon vannmålere, som er smartere og har flere funksjoner. Den vil f.eks. kunne lytte til lekkasjer og kommunisere direkte med kontrollsystemene i kommunen. 

– Vi må i stor grad fortsatt søke etter feil selv, men vi ser nå på løsninger med smarte vannmålere der vi kan få feilmeldinger direkte fra en enkelt vannmåler, som også er smartere noe som blir mer effektivt, da kan vi jobbe mer online, jeg nøler ikke med å anbefale et slikt opplegg for andre kommuner, sier Bjørn Aage Adamsen i Hvaler kommune.

Et kjennetegn ved lekkasjer er at det er en jevn strøm gjennom vannmåler over lengre tid, noe som da registreres.

– Ved å bruke åpne protokoller som for eksempel NB-IoT vil løsningen gavne både forbruker og samfunnet på sikt. Åpne løsninger legger dessuten til rette for en sunn og åpen konkurranse mellom leverandører av energi- og vannsensorer  for fremtiden, dermed står kommunen mer fritt, sier Johnny Willems hos Kamstrup, leverandør av de nye vannmålerne, til VANytt.

Fakta
– Smart Energi – Hvaler er 100 % utbygd med AMS (automatisk måling og avregning) for strøm. Dette gir korrekte timespriser hele døgnet.

Smart Vannmåling. Hvaler er 100 % utbygd med AMS (automatisk måling) for vannforbruk. Dette gir korrekte daglige målinger.