birgit_farstad_larsen_2023_barcode

Ønsker å bidra til at samfunnet når viktige klimamål

Hun kommer fra stillingen som divisjonsdirektør for divisjon bygninger og har tidligere hatt både internasjonale og nasjonale stillinger i COWI.

0

Med en karriere som spenner 24 år i Cowi-konsernet, trer Birgit Farstad Larsen inn som ny administrerende direktør for Cowi i Norge. – Jeg ser frem til å levere løsninger som bidrar til at samfunnet når viktige klimamål, sier Farstad Larsen.

Farstad Larsen har erfaring fra alle ledd i organisasjonen – som rådgivende ingeniør, prosjektleder og gjennom ulike direktørstillinger. Hun har også erfaring fra internasjonale prosjekter. Under hennes ledelse har organisasjonen tatt en tydelig dreining innen digitalisering i byggeprosjekter.

– Birgit har vært i Cowi i en årrekke, og har hatt stor suksess innen ulike stillinger – de siste fem årene som leder av divisjon bygninger og medlem av konsernledelsen i Norge. Birgit har også sittet i Cowis styre og har en unik innsikt i hvordan Cowi skaper verdi for kundene på tvers av organisasjonen. Denne kunnskapen skal nå omsettes til handling for å fortsette Cowis vekst i Norge, sier Ødum.

Fortsatt grønn vekst

I hjertet av Cowis nye strategi står bærekraftig rådgivning. Farstad Lasen har et stort engasjement for å dra Cowis prosjekter i en enda mer bærekraftig retning.

– Jeg ser frem til å levere løsninger som bidrar til at samfunnet når viktige klimamål, sier Farstad Larsen og utdyper:

– Selv om Norges historie som oljenasjon har gitt oss mye, trenger vi en grønn omstilling hvis vi skal løse klimakrisen og sikre en bærekraftig fremtid. Cowi står allerede sterkt posisjonert til å hjelpe kundene våre i omstillingen. En av mine viktigste oppgaver er å videreutvikle og styrke denne posisjonen de neste årene, sier Larsen.

Weydahl Berg i konsernledelsen

Endringene i toppledelsen kommer av at tidligere administrerende direktør, Marius Weydahl Berg, er forfremmet til Chief Business Development Officer i Cowi-gruppen. Han blir med det et nytt medlem av konsernledelsen i Cowi, og får det overordnede ansvaret for kunderelasjoner og salg i konsernet.

Rasmus Ødum forteller at han er imponert over ledelsen til Weydahl Berg. Han ser frem til å ønske ham velkommen i konsernledelsen.

– I løpet av årene under Marius sitt lederskap har forretningen vokst markant. Grunnlaget for veksten har ligget i å bygge tette relasjoner til kjernekundene våre, ved å forstå utfordringene, situasjonen og ambisjonene deres. I den nye rollen vil Marius bidra til å styrke Cowis lederposisjon som en essensiell partner innen grønn omstilling, sier Ødum.

Da Cowis nye strategi, Future-Now, ble lansert i fjor, erklærte Weydahl Berg at Cowi takker nei til fossile prosjekter i sin portefølje. Nå gleder han seg til å tre inn i sin nye rolle.

– Verden står ovenfor en omstilling av energisektoren vi aldri har sett maken til. Jeg gleder meg til å bli enda mer involvert i å innfri de ambisiøse målene som både kundene våre og Cowi har satt. Det er en oppgave som ligger hjertet mitt nært, forteller Berg.