Demonstrasjon av pumpestasjon i Aurskog Høland kommune

Viktig å velge styresystemer med åpne standarder

Mange VA-anlegg har i dag styresystemer som er forbeholdt kun enkelte spesialister når man skal utføre oppdateringer, vedlikehold eller utbygging. Er man ikke forutseende nok når man gjør innkjøp og avtaler kan regninga bli høy selv for banale tjenester, en situasjon som fort kan føles som en tvangstrøye.

0

Et av de mest innovative norske produktene innen vann og avløp de siste årene er den nedsenkbare pumpestasjonen PM03. I tillegg til en heve- og senkefunksjon, der innmaten løftes til bakkeplan for service, skjuler det seg en rekke andre smarte løsninger i styresystemet. Både når det gjelder design og egenskaper representerer pumpestasjonen et spennende steg inn i framtiden, men kanskje noe overraskende er det særlig mindre kommuner som har ønsket løsningen velkommen.

Åpne standarder

VAnytt har tatt en prat med Jan Erik Unhammer ved firma Auro Lister, som står bak styresystemet til pumpestasjonen, for å høre litt mer om hva som skjuler seg i de smarte dubbedittene som styrer det hele.
– Pumpestasjonen styres av enhelt vanlig PLS, et styresystem med koblinger til alle komponenter og med kommunikasjon utad via modem. Styresystemet og de ulike signalkoblingene til komponentene har jeg satt sammen for å få den til å fungere slik firma Pumpemodul ønsker. Jeg har samtidig lagt opp til at systemet skal være mulig å endre på i ettertid, , derfor har jeg valgt åpne standarder og standard tilgjengelige komponenter på alt, sier Unhammer.
Som i de fleste andre pumpestasjoner er det en PLS, det står for programmerbar logisk system, som styrer driften. Den kan betraktes som en liten datamaskin som tar imot, bearbeider og sender signaler til andre enheter, som f.eks start og stopp for en pumpe.

Inn og ut

Til PLSen er det koblet ulike innganger, som enten er analoge eller digitale. Typiske analoge innganger registrer informasjon som temperatur,  trykk, nivåer eller målt vannmengder som går ut av pumpa. I tillegg har man koblet til digitale kort, som formidler av/på, lukket/åpen osv.. Har man programmert PLSen rett vil den sørge for at pumpestasjonens PLS bearbeider signaler og sende ut kommandoer til ulike deler av pumpestasjonen.
– Det finnes standard PLS oppsett for pumpestasjoner, men siden dette er et nytt produkt i markedet, ble det laget et skreddersydd styresystem. Det er en fordel å ha både forståelse og interesse for prosessen når man skal programmere en PLS. Man spør seg hva er det man trenger av informasjon og hvordan systemet skal arbeide på best mulig måte, så setter man i gang, forklarer Unhammer.

Energiøkonomi

En viktig funksjon er styring av pumper. Det vanlige er at PLS får et signal om at pumpesumpen begynner å fylles opp, da sender den et signal til en frekvensomformer, som styrer en pumpe, som da begynner å øke turtallet og tidsrommet som PLS dikterer.
– Målet er naturligvis å få systemet til å arbeide energiøkonomisk og logisk i forhold til hele driftssyklusen i stasjonen. I denne pumpestasjonen har jeg valgt PLS, operatørskjerm og frekvensomformere fra Mitsubishi , først og fremst fordi det er en solid og kjent leverandør. I tillegg gir Mitsubishi god support, korte leveringstider og tett oppfølging, noe som har hatt stor verdi for meg i utviklingsfasen, forteller Unhammer. 

Oppdatering

I pumpestasjonen er det videre lagt til rette for at oppdateringer av programmene kan gjøres uten å være til stede. Dette gjøres av leverandør via modem. I tillegg er en tilkobling som går  til kommunenes SD anlegg. Dessuten har Pumpemodul as, dersom kommunen tillater det, tilgang til driftsdata og kan drive justeringer og optimalisering av driften over tid.

– Det er naturligvis viktig at alt som foregår blir delt med kommunens driftssystem, og her velger vi utstyr og standard som er enkelt å integrere. Kommunene kan dessuten legge inn egne alarmer om man ønsker det, forklarer Unhammer.

Klar til drift

Siden pumpestasjoner kommer ferdig montert og klar for drift er også styresystemet på pumpestasjonen ferdig installert og modulen testet før levering.

– Vi kjører naturligvis test på at alle funksjoner og kontaktpunkter fungerer når pumpestasjonen er satt sammen. I tillegg til de vanlig funksjoner, som start/stopp av pumpene og åpning/lukking av ventiler er det to kameraer som viser hva som skjer i sumpen og maskinrommet. Dette gjør at man kan danne seg en oppfatning av tilstanden i pumpestasjonen også visuelt, noe som er en stor fordel, forklarer Unhammer.

Intet overbygg

Pumpemodul AS har nå flere stasjoner i drift med gode erfaringer. Kommunene fremhever særlig at man ikke trenger overbygg, og at hevbar løsning gjør at alle komponenter er lett tilgjengelig fra bakkenivå. Frost og kulde er heller ikke noe problem fordi hele enheten ligger godt under frostdybde.
– Installasjonen er også enkel, man trenger kun et hull i bakken og en kran til å sette den på plass, koble til rør og strøm og kjøre gang, forteller Jan Erik Unhammer.
Pumpemodulen er produsert hos mekanisk verkstad Einar Øgrey Farsund. Automatikk er utført av Auro Lister og Elektro er Komet FOAS EL-Installasjon. Alle tre bedrifter holder til i Farsund kommune. 
– Vi har bevisst valgt lokale samarbeidspartnere for å ha nærheten og tett kontakt i utviklingen av modulen, avslutter Berber Korf ved firma Pumpemodul AS i Farsund.